Josemaría Escrivá Obras
• Bod 575: Niektorí prechádzajú životom, ako by to bol tu....
• Bod 576: Akým podlým dôvtipom argumentuje Satan proti ka....
• Bod 577: Pociťuješ obrovskú vieru... — Ten, ktorý....
• Bod 578: To ti hovorí svätý Pavol, apoštolská duša: &....
• Bod 579: Viera. — Je smutné pozorovať, ako ju mnoh�....
• Bod 580: Pokorne pros Pána, aby posilnil tvoju vieru. R....
• Bod 581: A akou pokorou a jednoduchosťou rozprávajú ev....
• Bod 582: Aká krásna je naša katolícka viera! — Pr....
• Bod 583: „Nezháňam” zázraky. — Povedal som....
• Bod 584: Roznieť svoju vieru. — Kristus nie je posta....
• Bod 585: ”Si habueritis fidem, sicut granum sinapis!&....
• Bod 586: Boh je vždy rovnaký. — Treba ľudí pevnej....
• Bod 587: Nemajú vieru. Zato však majú povery. Bolo nám ....
• Bod 588: ”Omnia possiblilia sunt credenti.” ....