Josemaría Escrivá Obras
• Bod 551: Vyvarujme sa ”rutiny” rovnako ako samo....
• Bod 552: Maj málo súkromných pobožností, ale nech sú ....
• Bod 553: Nezabúdaj na svoje detské modlitby, ktoré ťa m....
• Bod 554: Nezanedbávaj návštevy Najsvätejšej sviatosti.....
• Bod 555: Aké lásky hodné je sväté človečenstvo náš....
• Bod 556: Krížová Cesta. — Je to naozaj silná a p....
• Bod 557: Vianočné pobožnosti. — Nesmejem sa, keď ....
• Bod 558: Svätý ruženec je mocná zbraň. Používaj ju s....
• Bod 559: Svätý Jozef, Kristov pozemský otec, je aj tvoj�....
• Bod 560: Svätý Jozef, náš otec a pán, je učiteľom vn....
• Bod 561: Svätá Terézia vo svojom životopise o svätom ....
• Bod 562: Dôveruj svojmu anjelovi strážcovi. — Pokl....
• Bod 563: Získaj si anjela strážcu toho, koho chceš priv....
• Bod 564: Keby si si uvedomil prítomnosť svojho anjela a a....
• Bod 565: Si prekvapený, že tvoj anjel strážca ti preuk�....
• Bod 566: Že v tomto prostredí je veľa príležitostí z�....
• Bod 567: Obráť sa na svojho anjela strážcu v hodine sk....
• Bod 568: S akou radosťou preukázali svätí anjeli strá....
• Bod 569: Viem, že ti urobím radosť, ak ti odpíšem modl....
• Bod 570: Napájaj sa z čistého prameňa ”Skutkov a....
• Bod 571: Požehnané duše v očistci. — Z lásky, ....
• Bod 572: Pýtaš sa ma, prečo vždy tak naliehavo odporú�....
• Bod 573: Ďakujem ti, môj Bože, za lásku k pápežovi, ....
• Bod 574: Kto ti nahovoril, že vykonávať novény nie je m....