Josemaría Escrivá Obras
• Bod 528: Veľmi dôležitým rysom apoštola je jeho láska....
• Bod 529: Omša je dlhá, vravíš, a ja dodávam: pretože....
• Bod 530: Nie je čudné, že mnohí kresťania, nenáhliví....
• Bod 531: „Zaobchádzajte mi s ním s úctou, zaobchádza....
• Bod 532: Ako len plakal pri oltári istý mladý svätý k�....
• Bod 533: Kristova pokora: v Betleheme, v Nazarete, na Kal....
• Bod 534: Toľko rokov pristupovať každý deň k Svätém....
• Bod 535: Prijímanie, zjednotenie, rozhovor, dôvera: Slovo....
• Bod 536: Pristúp k Svätému prijímaniu. — To nie ....
• Bod 537: Keď sa priblížiš k Svätostánku, spomeň si,....
• Bod 538: Tu ho máš: je Kráľ kráľov a Pán pánov - u....
• Bod 539: Zostal tu, na zemi, pre teba. Nie je prejavom úct....
• Bod 540: Aký zdroj milosti je duchovné sväté prijímani....
• Bod 541: Nábožnosť má svoje pravidlá správania. ̵....
• Bod 542: V kostole nemajú byť lacné, ”sériovo....
• Bod 543: Videl si ma slúžiť Svätú Omšu na holom oltá....