Josemaría Escrivá Obras
• Bod 517: ”Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam....
• Bod 518: Aká radosť, že môžem zvolať z celej duše: ....
• Bod 519: Zvolanie ”serviam” - Budem slúžiť! ....
• Bod 520: Katolícky, apoštolský, rímsky! Chcem, aby si b....
• Bod 521: Aký dobrý bol Kristus, že zanechal svojej Cirkv....
• Bod 522: Váž si a maj v úcte svätú liturgiu Cirkvi a....
• Bod 523: Hovorí sa, že Cirkev spieva, pretože samotné s....
• Bod 524: Musím spievať z plného hrdla! — povedala....
• Bod 525: Byť ”katolíkom” znamená milovať sv....
• Bod 526: Ak nemáš hlbokú úctu ku kňazskému a rehoľn....
• Bod 527: Oná žena, ktorá v dome malomocného Šimona v�....