Josemaría Escrivá Obras
• Bod 492: Láska k našej Matke bude dychom, ktorý zapáli....
• Bod 493: Miluj našu Paniu a ona ti vyprosí hojnú milos�....
• Bod 494: Buď Máriin a budeš náš.....
• Bod 495: K Ježišovi vždy ideme a vraciame sa k nemu c....
• Bod 496: Ako sa len ľuďom páči, keď im niekto pripomen....
• Bod 497: Povedz jej: Matka moja — áno, tvoja, preto�....
• Bod 498: Zdá sa, akoby sa všetky hriechy tvojho života p....
• Bod 499: Presvätá Mária, Matka Božia, žije nenápadne ....
• Bod 500: Nos na svojej hrudi posvätný škapuliar z Karme....
• Bod 501: Keď sa ťa spýtali, ktorý obraz Panny Márie vy....
• Bod 502: Mária, Učiteľka modlitby. — Pozri, ako pr....
• Bod 503: Samota Márie. Sama! — Plače opustená. Ma....
• Bod 504: Svätá Panna Mária, Matka krásnej Lásky! Keď ....
• Bod 505: Láska k Panne Márii je dôkazom dobrého ducha ....
• Bod 506: Sedembolestná Panna Mária. Keď o nej rozjíma�....
• Bod 507: Aká pokora mojej svätej Matky Márie! — Ne....
• Bod 508: Obdivuj Máriinu nezlomnú odvahu; pod krížom, s....
• Bod 509: Mária, Učiteľka skrytej a tichej obete!  R....
• Bod 510: Vidíš, s akou prostotou povedala? ”Ecce a....
• Bod 511: ”Ne timeas, Maria!” — Neboj sa, ....
• Bod 512: Ach, Matka, Matka! Tvojím slovom — ”f....
• Bod 513: Predtým si sám nič nezmohol... A teraz si sa ob....
• Bod 514: Dôveruj. — Vráť sa. — Vzývaj Pannu....
• Bod 515: Občas ťa opúšťajú sily? — Prečo sa s�....
• Bod 516: Matka! — Úpenlivo ju vzývaj. — Ona �....