Josemaría Escrivá Obras
• Bod 56: Drevo, z akého sa vyrezávajú svätí. O niekt....
• Bod 57: Buď často v styku s Duchom Svätým, Veľkým ....
• Bod 58: Neprekážaj pôsobeniu Utešiteľa; zjednoť sa s....
• Bod 59: Bolo by dobré, aby si poznal túto bezpečnú ná....
• Bod 60: Bez architekta by si nepostavil dobrý dom pre svo....
• Bod 61: Keď sa laik vyhlási za učiteľa morálky, čast....
• Bod 62: Duchovný radca. Potrebuješ ho. Aby si sa Bohu od....
• Bod 63: Nazdávaš sa, že si významná osobnosť: tvoje ....
• Bod 64: Neskrývaj pred duchovným radcom našepkávanie n....
• Bod 65: Prečo tá nechuť vidieť sám seba a ukázať s....
• Bod 66: Kňaz — akýkoľvek — je vždy druhým....
• Bod 67: Hoci to už dobre vieš, chcem ti znova pripomenú....
• Bod 68: Slovo kňaz, po latinsky presbyter, znamená ̶....
• Bod 69: Ako málo jemnocitu — a aký nedostatok úc....
• Bod 70: Zdôrazňujem, že žarty a posmešky z kňaza, ....
• Bod 71: Ako veľmi máme obdivovať kňazskú čistotu! Je....
• Bod 72: Nikdy neuveď kňaza do situácie, v ktorej by mo....
• Bod 73: Bolelo ťa — ako bodnutie dýkou do srdca &#....
• Bod 74: Nie je možné milovať Boha a nectiť si jeho k�....
• Bod 75: Tak ako dobrí Noemovi synovia — zahaľ plá....
• Bod 76: Ak nemáš životný plán, nikdy nebudeš mať po....
• Bod 77: Viazať sa na životný plán, na časový rozvrh ....
• Bod 78: Ak nevstávaš v určitú hodinu, nikdy nesplní�....
• Bod 79: Cnosť bez poriadku? Čudná cnosť!....
• Bod 80: Keď dodržíš poriadok, znásobí sa tvoj čas, ....