Josemaría Escrivá Obras
• Bod 440: Keď skončíš svoju prácu, pomôž z lásky ku ....
• Bod 441: Trpíš nedostatkom lásky tvojho blížneho k teb....
• Bod 442: Nikdy si o nikom nemysli nič zlé - ani keby ti ....
• Bod 443: Nekritizuj: keď nemôžeš pochváliť, mlč.....
• Bod 444: Nikdy nehovor zle o svojom bratovi, aj keby si ma....
• Bod 445: Klebety sú ako nákaza, ktorá poškvrňuje a oc....
• Bod 446: Keď si sám taký slabý, prečo ťa udivuje, že....
• Bod 447: Keď som videl, ako mnohí nakladajú so svojimi �....
• Bod 448: Je ľahšie povedať ako urobiť. — Ty... s�....
• Bod 449: Hovorí sa tomu šomranie, ohováranie, osočovani....
• Bod 450: Ako uráža Boha a ako ubližuje mnohým dušiam ....
• Bod 451: Neposudzujme. — Každý vidí veci zo svojho....
• Bod 452: Prinúť sa, keď to bude potrebné, aby si zakaž....
• Bod 453: Ohováraš? — Strácaš tak správneho ducha....
• Bod 454: Neodsudzujte, kým si nevypočujete obidve strany.....
• Bod 455: Uvedomuješ si, koľko škody môžeš spôsobiť,....
• Bod 456: Kritizovať a ničiť nie je ťažké: aj ten najh....
• Bod 457: Kto si ty, aby si posudzoval rozhodnutie predstave....
• Bod 458: Zrážky so sebectvom sveta ti pomôžu viac si v�....
• Bod 459: Tvoja kresťanská láska je... domýšľavá. ....
• Bod 460: ”Frater qui adiuvatur a fratre quasi civita....
• Bod 461: Keď vidím, že neuskutočňuješ toto posvätné....
• Bod 462: Moc kresťanskej lásky! — Vaša vzájomná ....
• Bod 463: Kresťanská láska spočíva nielen v ”dá....
• Bod 464: Vieš o niekom, koho duša je v nebezpečenstve?....
• Bod 465: Tie obavy o svojich bratov, ktoré máš, považu....
• Bod 466: Píšeš mi, že ľudia nie sú veľmi štedrí, p....
• Bod 467: Knihy. —Vystrel som ruku ako jeden z Kristo....
• Bod 468: Si príliš naivný. Hovoríš, že je tak málo t....
• Bod 469: ”Pozdravte všetkých svätých. Pozdravujú....