Josemaría Escrivá Obras
• Bod 417: Niet väčšej lásky, ako je Láska!....
• Bod 418: Tajomstvo, ktoré dáva tej najpokornejšej, ba do....
• Bod 419: Dieťa. Chorý. Keď píšete tieto slová, nežia....
• Bod 420: Ako málo je jeden život, aby sme ho ponúkli Boh....
• Bod 421: Priateľ je poklad. A...čo potom Priateľ!... Leb....
• Bod 422: Ježiš je tvoj priateľ. Priateľ. So srdcom z m....
• Bod 423: Bože môj, milujem ťa, ale... nauč ma milovať!....
• Bod 424: Trestať z lásky: to je tajomstvo, ako povýši�....
• Bod 425: Vedieť, že ma tak veľmi miluješ, môj Bože a.....
• Bod 426: V Kristovi máme všetky ideály. Lebo je Kráľ.....
• Bod 427: Pane, daj, aby som zachoval správnu mieru vo vše....
• Bod 428: Keď Láska, i ľudská láska, poskytuje toľko ....
• Bod 429: Všetko, čo robíme z Lásky, stáva sa krásnym ....
• Bod 430: Ježišu, daj, aby som bol posledný vo všetkom......
• Bod 431: Neboj sa Božej spravodlivosti. Božia spravodlivo....
• Bod 432: Predstav si všetko najkrajšie a najvznešenejš....
• Bod 433: Ži z Lásky a vždy zvíťazíš — aj ke�....
• Bod 434: Dovoľ, aby tvoje srdce pretekalo Láskou a vďa�....
• Bod 435: ”Timor Domini sanctus.” Svätá je bá....
• Bod 436: Bolesť z lásky. Pretože je dobrý. Pretože je....
• Bod 437: Keby bol zomrel nejaký človek, aby ma zachránil....
• Bod 438: Blázon! — Áno, videl som ťa — keď ....
• Bod 439: Nezabúdaj, že Bolesť je skúšobným kameňom L....