Josemaría Escrivá Obras
• Bod 387: Obsah svätosti, ktorú od nás očakáva Pán, ur....
• Bod 388: Svätá bezostyšnosť je jedna vec; svetská bezo....
• Bod 389: Svätá bezostyšnosť je charakteristickou črtou....
• Bod 390: Vysmej sa výsmechu. — Pohŕdaj tým, ”....
• Bod 391: Ak máš v sebe svätú bezostyšnosť, nebude ť....
• Bod 392: Presvedč sa, že výsmech neexistuje pre toho, kt....
• Bod 393: Človek, hoci aj ušľachtilý, ktorý je ochotný....
• Bod 394: Ústupčivosť je neklamným znakom toho, že člo....
• Bod 395: Istý Boží muž, skúsený v boji, argumentoval....
• Bod 396: Svätá neústupnosť nie je bezohľadnosťou.....
• Bod 397: Buď neústupný v náuke a v správaní, ale z....
• Bod 398: Neústupnosť nie je iba obyčajná neústupnosť:....
• Bod 399: Keď na záchranu pozemského života, len aby sme....
• Bod 400: Koľko zločinov sa pácha v mene spravodlivosti!....
• Bod 401: Boh a odvaha! — Odvaha nie je neopatrnosť.....
• Bod 402: Nepros Ježiša o odpustenie len svojich hriechov....
• Bod 403: Buď ešte odvážnejší a keď niečo potrebuje....
• Bod 404: Stroskotal si! — My nemôžeme nikdy strosko....
• Bod 405: Mal si neúspech! Dobre vieš, že nemôžeš stro....
• Bod 406: Tamto bol neúspech, nešťastie: lebo si stratil ....
• Bod 407: Nemýľme si práva funkcie s právami osoby. Tý....
• Bod 408: Svätuškár sa má k svätému tak, ako pobožn�....
• Bod 409: Nemyslime si, že naše čnosti, aj keby sa zdalo,....
• Bod 410: Tvoja čnosť nemá byť hlučná.....
• Bod 411: Mnohí falošní apoštoli robia dobro mnohým vď....
• Bod 412: Nech oheň tvojej lásky nie je ako plameň bludi�....
• Bod 413: Satanovo ”non serviam” - nebudem slú�....
• Bod 414: Aké smutné, ”Boží muž”, ktorý od....
• Bod 415: Neprikladaj veľkú dôležitosť tomu, čo svet n....
• Bod 416: ”Sine me nihil potestis facere!” Bezo ....