Josemaría Escrivá Obras
• Bod 332: Pre tých, čo by mohli byť učencami a nestali ....
• Bod 333: Štúdium. Poslušnosť: ”non multa, sed mul....
• Bod 334: Modlíš sa, zapieraš sa, pracuješ v tisícich ....
• Bod 335: Pre moderného apoštola je hodina štúdia hodino....
• Bod 336: Ak máš slúžiť Bohu svojím rozumom, štúdium....
• Bod 337: Často pristupuješ k sviatostiam, modlíš sa, �....
• Bod 338: V minulosti, keď ľudské vedomosti — veda....
• Bod 339: Knihy; nekupuj ich skôr, ako sa poradíš so skú....
• Bod 340: Študuj. Študuj usilovne. Ak máš byť soľou a�....
• Bod 341: Je dobré, že vynakladáš toľko úsilia na št�....
• Bod 342: Nezabúdaj, že vysvetleniam predchádzajú skutky....
• Bod 343: Pracuj. — Keď spoznáš zodpovednosť profe....
• Bod 344: Vychovávateľ — to veľké úsilie, ktoré ....
• Bod 345: Vzdelanie, vzdelanie! — Dobre. Nech nás nik....
• Bod 346: Študent: vzdelávaj sa v pevnej a aktívnej ná....
• Bod 347: Staráš sa len o budovanie svojho vzdelania. Pre....
• Bod 348: Tvoja nedbalosť, ľahostajnosť a záhaľčivosť....
• Bod 349: Zostaň pokojný potom, čo si vyslovil nejaký pr....
• Bod 350: Nestačí, aby si bol vzdelaný a dobrý kresťan.....
• Bod 351: Svojím výrazom spokojnosti so sebou samým sa st....
• Bod 352: Nedostatok skúseností ťa vedie k domýšľavost....
• Bod 353: Bezkonfesionálnosť. Neutrálnosť. Staré mýty,....
• Bod 354: Využívaj čas. — Nezabudni na prekliaty fi....
• Bod 355: Tí, ktorí sa zaoberajú svetskými záležitosť....
• Bod 356: Nechápem, ako sa môžeš nazývať kresťanom a�....
• Bod 357: Zdá sa mi, vravíš, že všetky hriechy čakajú....
• Bod 358: Záhaľčivosť je niečo úplne nepochopiteľné ....
• Bod 359: Vlož nadprirodzenú pohnútku do svojej odbornej ....