Josemaría Escrivá Obras
• Bod 301: Prezradím ti tajomstvo — verejné tajomstvo....
• Bod 302: Tvoj kríž. Ako kresťan by si mal vždy nosiť s....
• Bod 303: Zbav sa strachu osloviť Pána jeho menom — ....
• Bod 304: Každý deň sa snaž nájsť niekoľko minút tej....
• Bod 305: Napísal si mi: „Jednoduchosť je soľou dokonal....
• Bod 306: To, že život človeka na zemi je neustály boj, ....
• Bod 307: Tento nadprirodzený spôsob konania je naozajstn�....
• Bod 308: Píšeš mi a ja opisujem: „Moja radosť a mô....
• Bod 309: Hľa, aká nesmierne milosrdná je Božia spravodl....
• Bod 310: ”Induimini Dominum Jesum Christum” Obl....
• Bod 311: Vojna! Vojna, vravíš mi, má nadprirodzený cie�....
• Bod 312: Moc tvojho mena, Pane! Na záhlavie svojho listu s....
• Bod 313: „Keďže mi Pán pomáha svojou obvyklou štedro....
• Bod 314: V liste som ti napísal: „Opieram sa o teba. U....
• Bod 315: Misionár. Snívaš, že sa staneš misionárom. P....
• Bod 316: Hovoríš mi, že áno, že chceš. Dobre, ale ch....
• Bod 317: Koľko horlivosti vkladajú ľudia do svojich poze....
• Bod 318: Pre teba, čo si športovec, aká dobrá je táto ....
• Bod 319: Sústreď sa. Hľadaj Boha v sebe a počúvaj Ho....
• Bod 320: Povzbudzuj v sebe tie vznešené myšlienky, tie ....
• Bod 321: Apoštolská duša: taká dôvernosť Ježiša s ....
• Bod 322: Je pravda, že náš Svätostánok nazývam vždy ....
• Bod 323: Vieš, že existujú ”rady evanjelia”.....
• Bod 324: ”Quia hic homo coepit aedificare et non potu....