Josemaría Escrivá Obras
• Bod 279: Ľudia vidia len plochý povrch. Ich schopnosť vi....
• Bod 280: Keď stratíš nadprirodzený zmysel svojho život....
• Bod 281: Ticho je vrátnikom vnútorného života.....
• Bod 282: Paradox: svätosť sa dá dosiahnuť skôr ako mú....
• Bod 283: Rozptýliť sa. Potrebuješ rozptýlenie!... Buď ....
• Bod 284: Túžba: Kiežby som bol dobrý, a všetci ostatn....
• Bod 285: Obrátenie je otázkou chvíle. Posvätenie je pr�....
• Bod 286: Na svete nie je nič lepšie, ako byť v Božej m....
• Bod 287: Čistota úmyslu. Budeš ju mať vždy, keď sa bu....
• Bod 288: Vlož sa do rán Ukrižovaného Krista. Tam sa nau....
• Bod 289: Tvoja svätá netrpezlivosť slúžiť Bohu nie je....
• Bod 290: Napraviť sa. Každý deň trochu. To je tvoja st�....
• Bod 291: Máš povinnosť posväcovať sám seba. Áno, ty ....
• Bod 292: Práve takýto má byť tvoj vnútorný život: za....
• Bod 293: Zamyslel si sa niekedy vo vnútornom živote pomal....
• Bod 294: Rastliny pokryté snehom nebolo vidieť. Gazda, kt....
• Bod 295: Keď nie si pánom sám sebe, čo by si bol aký m....
• Bod 296: Je ťažké čítať vo svätom evanjeliu Pilátov....
• Bod 297: Všetko, čo ťa momentálne trápi, je viac alebo....
• Bod 298: Nové svetlo! Akú radosť máš, pretože ti Pán....
• Bod 299: Kristus zomrel za teba. A ty?... čo by si mal ur....
• Bod 300: Tvoja osobná skúsenosť — pocity skľúče....