Josemaría Escrivá Obras
235

Spytovanie svedomia. Naša každodenná práca. Účty, ktoré nikdy nezanedbáva ten, čo vedie obchod. A či môže byť nejaký obchod dôležitejší, než je získanie večného života?


236

Pri spytovaní svedomia vystríhaj sa nemého diabla, čo ti zväzuje jazyk.


237

Skúmaj sa pomaly a statočne. Nie je to hádam tak, že tvoja neodôvodnená namrzenosť a smútok pochádzajú z nedostatku odhodlania pretrhnúť jemné, no konkrétne putá, ktoré ti zákerne a príťažlivo nastražila tvoja žiadostivosť?


238

Všeobecné spytovanie svedomia je ako obrana, zvláštne spytovanie je útok. To prvé je brnenie, to druhé ostrý meč.


239

Pohľad na minulosť. Máš nad ňou nariekať? Nie, to nemá zmysel. Poučiť sa z nej - to prináša ovocie.


240

Pros o svetlo. Dožaduj sa ho; až kým sa nedostaneš ku koreňom, aby si mohol použiť tú útočnú zbraň, ktorou je zvláštne spytovanie svedomia.


241

Zvláštne spytovanie svedomia máš priamo zamerať na získanie určitej čnosti, alebo vykorenenie tvojej hlavnej chyby.


242

Ako nesmierne veľa dlžím Bohu za to, že som kresťan! Keď som si uvedomil, koľko možností odvďačiť sa a splatiť tento dlh som premrhal, rozplakal som sa bolesťou lásky. ”Mea culpa!” Je správne, že uznávaš svoje dlhy, avšak nezabúdaj, ako sa splácajú: slzami ...a skutkami.


243

”Qui fidelis est in minimo et in majori fidelis est” Kto je verný v najmenšom, ten je verný aj vo veľkom. Tieto slová svätého Lukáša ti ukážu koreň tvojich omylov. Spytuj si svedomie.


244

Reaguj! Počúvaj, čo ti vraví Duch Svätý: ”Si inimicus meus maledixisset mihi, sustinuissem utique” — keby ma potupil nepriateľ, zniesol by som to...Ale ty... ”tu vero homo unanimis, dux meus, et notus meus, qui simul mecum dulces capiebas cibos” — ty, môj priateľ, môj apoštol, čo si sadáš k môjmu stolu a požívaš so mnou sladké a lahodné pokrmy!


245

V dňoch duchovnej obnovy má byť tvoje spytovanie hlbšie a obsažnejšie než pri obvyklom spytovaní večer. Ak nie je, strácaš veľkú príležitosť na nápravu.


246

Vždy zakonči svoje spytovanie úkonom Lásky — bolesťou z Lásky — za seba, za hriechy všetkých ľudí... A uvažuj, s akou otcovskou starostlivosťou odstránil Boh prekážky z tvojej cesty, aby si o ne nezakopol.


Predchádzajúce Nasledujúce