Josemaría Escrivá Obras
902

Prečo sa neodovzdáš Bohu raz a navždy... skutočne... teraz!?


903

Keď vidíš svoju cestu jasne, kráčaj po nej. — Prečo neodvrhneš zbabelosť, ktorá ťa zdržuje?


904

”Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium... ja som s vami...” To povedal Ježiš... a povedal to tebe.


905

Vlastenecké nadšenie — chvályhodné — privádza mnohých ľudí k tomu, že vytvoria zo svojho života ”službu”, ”vojenskú službu”. — Nezabúdaj však, že Kristus má tiež svoje ”vojská” a ľudí vyvolených pre svoju ”službu”.


906

”Et regni eius non erit finis.” — A jeho Kráľovstvu nebude konca!

Nenapĺňa ťa radosťou, že pracuješ pre také kráľovstvo?


907

”Nesciebatis quia in his quae Patris mei sunt oportet me esse?” — Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?

To je odpoveď mladého Ježiša. Odpoveď matke, takej ako bola jeho Matka, ktorá ho hľadala tri dni, domnievajúc sa, že sa stratil. — Odpoveď, ktorá má dodatok v Kristových slovách zaznamenaných v evanjeliu podľa svätého Matúša: ”Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden.”


908

Je to obmedzenosť, keď hodnotu apoštolských činností posudzuješ podľa toho, čo vidieť navonok. — Pri takomto názore by si musel dať prednosť tone uhlia pred hrsťou diamantov.


909

Teraz, keď si sa odovzdal Bohu, popros Ho o nový život, o ”pečať”, ktorou potvrdíš pravosť svojho poslania ako Božieho muža.


910

Tento tvoj ideál, tvoje povolanie — je... bláznovstvo. A ostatní — tvoji priatelia, tvoji bratia — sami blázni...

Nepočul si niekedy v hĺbke svojej duše tento výkrik? — Odhodlane odpovedz, že ďakuješ Bohu za česť patriť do tohto ”blázinca”.


911

Píšeš mi: „Veľká túžba, ktorú všetci máme, aby sa ‚toto‘ dalo do pohybu a rozvíjalo sa, obracia sa na netrpezlivosť. Kedy sa to rozbehne, kedy prerazíme... kedy uvidíme, že svet je náš?”

A dodávaš: „Táto túžba nebude zbytočná, keď nás pohne k tomu, aby sme ”naliehali” na Boha a dobiedzali doňho. Takto výborne využijeme čas.”


912

Chápem, ako trpíš, keď pri svojej vynútenej nečinnosti uvažuješ o práci, ktorá sa má ešte vykonať. — Tvoje srdce by chcelo preraziť hranice tejto planéty a musí sa prispôsobiť... každodennej malichernej práci.

Ale na kedy odložíme naše ”fiat”?...


913

Nepochybuj: tvoje povolanie je najväčšia milosť, akú ti mohol Pán dať. — Ďakuj mu za ňu.


914

Aký žiaľ vzbudzujú tie zástupy — vysoké, nízke i prostredné — bez ideálu! — Robia dojem, akoby nevedeli, že majú dušu: sú ako... stádo dobytka, črieda oviec...stádo ošípaných.

Ježišu, pomocou tvojej milosrdnej lásky obrátime stádo dobytka na légiu, čriedu oviec na vojsko... a zo stáda ošípaných vyberieme očistených tých, čo nechcú byť viac nečistí.


915

Božie diela nie ani sú páky, ani odrazový mostík.


916

Pane, urob z nás bláznov, s nákazlivým bláznovstvom, ktoré pritiahne mnohých k tvojmu apoštolátu.


917

”Nonne cor nostrum ardens erat in nobis, dum loqueretur in via?” — Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával?

Keď si apoštolom, tieto slová emauzských učeníkov by mali spontánne vyjsť z úst tvojich kolegov, potom, čo ťa stretli na svojej ceste životom.


918

Vlož sa do apoštolátu, aby si dal všetko a nie, aby si hľadal niečo pozemské.


919

Keď si ťa Pán vyvolil za apoštola, pripomenul ti, aby si nikdy nezabudol, že si ”Boží syn”.


920

Každý z vás sa musí snažiť byť apoštolom apoštolov.


921

Si soľou, apoštolská duša. — ”Bonum est sal” — soľ je dobrá, čítame vo Svätom písme, ”si autem sal evanuerit” — ale ak soľ stratí chuť..., nie je vhodná na nič, ani do zeme, ani na hnojisko a vyhodí sa ako neužitočná.

Si soľou, apoštolská duša. — Keď však stratíš svoju chuť...


922

Syn môj, ak miluješ svoj apoštolát, je isté, že miluješ Boha.


923

V deň, keď skutočne ”pocítiš” svoj apoštolát, stane sa ti obranným štítom, ktorý odolá všetkým úkladom tvojich nepriateľov — pozemských i pekelných.


924

Stále pros o vytrvalosť pre seba i pre svojich druhov a apoštoláte, pretože náš odporca, diabol, veľmi dobre vie, že ste jeho veľkí nepriatelia... A keď padne niekto vo vašich radoch, ako ho to len poteší!


925

Tak, ako sa rehoľníci snažia dozvedieť sa, ako žili tí prví z ich rádu alebo spoločnosti, aby sa riadili podľa nich, tak sa aj ty, kresťanský rytier, snaž spoznať a napodobňovať životy Ježišových učeníkov, tých, ktorí poznali Petra, Pavla a Jána a takmer boli svedkami smrti a zmŕtvychvstania Pána.


926

Pýtaš sa ma... a ja ti odpovedám: tvoja dokonalosť je v tom, že dokonale žiješ na tom mieste, v tom zamestnaní a v tom postavení, ktoré ti Boh určil prostredníctvom tvojich nadriadených.


927

Modlite sa jeden za druhého. — Že niekto váha?... A ten druhý tiež?...

Neprestávajte sa modliť a nestrácajte pokoj. — Že odchádzajú? Strácajú sa?... Boh vás má spočítaných od večnosti!


928

Máš pravdu. Pri pohľade z končiara — píšeš mi — ako len ďaleko dovidieť, a to v okruhu mnohých kilometrov — nevidno žiadnu rovinu. Za každým vrchom je ďalší. A keď sa už niekde zdá, že sa krajina znižuje, vynorí sa nové pohorie, ktoré bolo skryté v hmle.

Tak to je a tak to musí byť aj s obzorom tvojho apoštolátu: svet treba prejsť. Ale cesty pre vás nie sú pripravené... Sami si ich musíte cez hory vyšliapať.


Predchádzajúce Nasledujúce