Josemaría Escrivá Obras
734

Toto je vaša hodina a moc temna. Teda aj hriešnik má svoju hodinu? — Áno... a Boh má svoju večnosť.


735

Ak si apoštol, smrť ti bude dobrým priateľom, ktorý ti uľahčí cestu.


736

Videl si v smutný jesenný podvečer padať suché lístie? Tak padajú každý deň duše do večnosti. Jedného dňa tým padajúcim listom budeš ty.


737

Nepočul si, akým smutným tónom lamentujú ľudia, ktorí žijú len pre tento svet, že ”každý deň, čo pominie, znamená tak trochu zomrieť”?

Nuž, ja ti teda hovorím: raduj sa, apoštolská duša, pretože každý deň, čo sa minie, ťa približuje k Životu.


738

”Iných” smrť ochromuje a ľaká. Nás smrť — Život — povzbudzuje a podnecuje.

Pre nich je to koniec, pre nás začiatok.


739

Neboj sa smrti. — Odteraz ju prijmi s veľkodušnosťou... kedy Boh chce... ako Boh chce... kde Boh chce. — Nepochybuj; príde v čase, na mieste, a takým spôsobom, ktorý bude pre teba najlepší... tak, ako ju pošle tvoj Boh Otec. — Vitaj, naša sestra, smrť!


740

Ktorá časť sveta sa zrúti, keby som tu nebol, keby som zomrel?


741

Vidíš, ako sa mŕtvola milovanej osoby rozkladá v zapáchajúcu tekutinu? — Bolo to krásne telo! — Pozri si ho a vyvoď si závery.


742

Pripadá mi nemožné, aby obrazy Valdesa Leala* predstavujúce hromadu vznešeného mäsa — biskupov, šľachticov — v úplnom rozklade, tebou neotriasli.

A čo výkrik vojvodu z Gandie**: ”Nikdy viac nebudem slúžiť pánovi, ktorého mi môže vziať smrť?”

(* Španielsky barokový maliar, známy svojimi obrazmi smrti)

(**Budúci svätý František Borgia)


743

Hovoríš mi, že túžiš zomrieť ”hrdinsky”. — Nemyslíš si, že je hrdinskejšie zomrieť nepovšimnutý, v príjemnej posteli, ako dobrý občan... ale Láskou?


744

Ty — ak si apoštol — nezomrieš. — Presťahuješ sa len do iného domu, nič viac.


745

”Príde súdiť živých i mŕtvych,” modlíme sa vo vyznaní viery. Kiež by si nikdy nestratil zo zreteľa tento súd, túto spravodlivosť a... tohto Sudcu.


746

Nehorí ti duša túžbou, aby bol tvoj Boh Otec spokojný, keď ťa bude mať súdiť?


747

Svetské duše rady zdôrazňujú Pánovo milosrdenstvo. — A to ich posmeľuje pokračovať vo svojom pomýlenom konaní.

Je pravda, že Boh, náš Pán, je nekonečne milosrdný; ale je aj nekonečne spravodlivý: a existuje súd a On je Sudca.


748

Vzchop sa! — Nevieš, čo hovorí svätý Pavol Korinťanom, že ”každý dostane vlastnú odmenu podľa toho, ako pracoval”?


749

Peklo existuje.. Tvrdenie, ktoré ti pripadá byť úplne samozrejmé... — Znova ti opakujem: peklo existuje! Pripomeň to vo vhodnom okamihu priateľovi... a potom aj ďalšiemu.


750

Počúvaj, ty, čo si až po uši zahrabaný vo vede: tvoja veda nemôže poprieť diablovu činnosť. Moja Matka, Svätá Cirkev — už mnoho rokov od kňazov žiadala - je to tiež hodnotná súkromná pobožnosť — aby denne pri oltári vzývali svätého Michala archanjela ”contra nequitiam et insidias diaboli” — proti zlosti a úkladom diablovým.


751

Nebo. ”Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.”

Nepovzbudzujú ťa tieto prísľuby apoštola do boja?


752

Vždy. — Navždy! — Otrepané slová vyjadrujúce ľudskú túžbu predĺžiť — zvečniť — to, čo je príjemné.

Lživé slová na zemi, na ktorej sa všetko končí.


753

Všetko sa tu neustále končí: ešte len niečo príjemné začína, a už to speje ku koncu.


Predchádzajúce Nasledujúce