Josemaría Escrivá Obras
639

Nikdy nebudeš ľutovať, že si mlčal, ale často budeš ľutovať, že si hovoril.


640

Ako si dovoľuješ žiadať niekoho, aby zachoval tajomstvo... keď už samotná tvoja požiadavka svedčí o tom, že ho sám nedokážeš zachovať?


641

Diskrétnosť nie je ani tajomstvo, ani tajnosť. — Je to jednoducho niečo prirodzené.


642

Diskrétnosť je... jemnocit. — Či nepociťuješ v hĺbke svojej duše nepokoj a trápnosť, keď sa tvoje vzácne alebo hoci aj bežné rodinné záležitosti dostanú z teplého rodinného krbu na pretras ľahostajnej a zvedavej verejnosti?


643

Neprezrádzaj ľahkomyseľne dôverné podrobnosti svojej apoštolskej práce: nevidíš, že svet je plný egoistov, neschopných porozumenia?


644

Mlč! Nezabúdaj, že tvoj ideál je ako práve zažatý plamienok. — Stačí jemný závan, aby ho v tvojom srdci zhasol.


645

Aké plodné je mlčanie! — Všetka energia, ktorú strácaš nedostatkom diskrétnosti, je energiou, ktorú odoberáš svojej práci. — Buď diskrétny.


646

Keby si bol diskrétnejší, nemusel by si sa vnútorne žalovať na trpkú príchuť, ktorá ti zostáva po mnohých tvojich rozhovoroch.


647

Nežiadaj, aby ťa ”chápali”. — Tento nedostatok pochopenia je prejavom Prozreteľnosti: aby tvoja obeť zostala skrytá.


648

Keď budeš mlčať, dosiahneš väčší účinok vo svojej apoštolskej práci — koľkí strácajú ”silu” ústami! — a často sa vyhneš nebezpečenstvu domýšľavosti.


649

Stále len divadlo! — Žiadaš odo mňa fotografie, grafy, štatistiky.

— Nepošlem ti nič z toho, pretože — aj keď si veľmi vážim opačnú mienku — potom by som si myslel, že tak robím, aby som získal úspech na zemi... ale ja chcem mať úspech v nebi.


650

Je veľa ľudí — svätých ľudí — ktorí nerozumejú tvojej ceste. — Nesnaž sa, aby ti rozumeli: len stratíš čas a vytvoríš príležitosť pre indiskrétnosti.


651

„Nemožno zapustiť korene a rozprestrieť korunu bez miazgy, ducha, bez niečoho, čo pôsobí vnútri.”  — Tvoj priateľ, ktorý ti napísal tieto slová, vedel, že si zdravo ctižiadostivý. A ukázal ti cestu: diskrétnosť, obetu, prácu vo svojom vnútri!


652

Diskrétnosť, čnosť nemnohých ľudí. — Kto očiernil ženu, keď povedal, že diskrétnosť nie je ženská čnosť? Koľko mužov - a poriadne zarastených - by sa ju malo naučiť!


653

Aký príklad diskrétnosti nám dáva Matka Božia! Ani so svätým Jozefom nehovorí o tajomstve. — Pros našu Paniu o diskrétnosť, ktorá ti chýba.


654

Rozhorčenie nabrúsilo tvoj jazyk. Mlč!


655

Nikdy ti nebudem môcť prestať zdôrazňovať dôležitosť diskrétnosti.

— Ak nie je ostrím tvojho meča, je jeho rukoväťou.


656

Mlč vždy, keď cítiš, že v tebe stúpa rozhorčenie. Aj keby si bol úplne spravodlivo nahnevaný. — Pretože v takých chvíľach aj napriek tvojej diskrétnosti vždy povieš viac, ako by si chcel. 


Predchádzajúce Nasledujúce