Josemaría Escrivá Obras
614

Pri apoštolskej práci neexistuje neposlušnosť, ktorá by sa dala nazvať malou.


615

Zoceľuj svoju vôľu, posilňuj svoju vôľu: kiež by bola, s Božou milosťou, ako oceľová ostroha.

— Len ak budeš mať silnú vôľu, dokážeš sa jej vzdať, keď budeš mať poslúchnuť.


616

Ako len toto váhanie, táto pasivita, toto tvoje vzoprenie sa poslušnosti škodia apoštolátu a ako sa len raduje nepriateľ!


617

Poslúchaj tak,  ako poslúcha nástroj v ruke umelca — nepozastavuje sa nad tým, prečo robí to či ono. Môžeš si byť istý, že sa od teba nikdy nebude žiadať niečo, čo by nebolo dobré a na väčšiu Božiu slávu.


618

Nepriateľ: Poslúchneš... aj v tejto ”smiešnej” maličkosti? — Ty, s milosťou Božou: Poslúchnem... aj v tejto ”hrdinskej” maličkosti.


619

Iniciatívy. — Vyvíjaj ich vo svojom apoštoláte a v medziach poslania, ktoré ti je určené.

— Ak tvoje podnety tieto hranice prekračujú, alebo ak máš pochybnosti, poraď sa so svojím predstaveným, bez toho, žeby si sa ešte niekomu inému zveroval so svojimi myšlienkami.

— Nikdy nezabúdaj, že si len vykonávateľ.


620

Ak ti poslušnosť neprináša pokoj, je to preto, lebo si pyšný.


621

Aká škoda, keď ti predstavený nedáva dobrý príklad!... Ale poslúchaš ho vari len pre jeho osobné vlastnosti?... Alebo si vo svojej pohodlnosti vysvetľuješ slová svätého Pavla ”obedite praepositis vestris” — poslúchajte svojich predstavených — s vlastným dodatkom: len keď má také čnosti, aké sa mi páčia?


622

Ako dobre si pochopil poslušnosť, keď si mi napísal: „Stále poslúchať znamená byť mučeníkom a nezomrieť!”


623

Prikázali ti niečo, čo považuješ za zbytočné a ťažké. — Urob to. — A uvidíš, že je to ľahké a užitočné.


624

Hierarchia. — Každá časť na svojom mieste. — Čo by zostalo z Velázquezovho obrazu, keby sa farby vmiešali jedna do druhej, keby sa každé vlákno z plátna uvoľnilo a rám by sa rozpadol na kusy?


625

Tvoja poslušnosť nie je hodná nazývať sa poslušnosťou, ak nie si odhodlaný zanechať svoju najúspešnejšiu osobnú prácu, keď to niekto povolaný bude od teba vyžadovať.


626

Však ťa, Pane, veľmi potešil ”dôvtip” muža s dušou dieťaťa, ktorý, keď zistil, ako ťažko mu padne byť poslušným v nepríjemnej, ba až odpornej záležitosti, ti pošepkal: “Ježišu, daj, aby som sa aspoň dokázal príjemne tváriť!”


627

Tvoja poslušnosť má byť nemá. Ach, ten jazyk!


628

Teraz, keď ti je tak ťažko byť poslušným, spomeň si na svojho Pána: ”Factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis.” — Stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži!


629

Ó, sila poslušnosti! — Genezaretské jazero odmietalo vydať svoje ryby Petrovým sieťam. Zbytočne stratená noc. — Potom znovu poslušne spustil siete do vody a ”piscium multitudinem copiosam” — chytili veľké množstvo rýb.

— Ver mi: zázrak sa opakuje každý deň.


Predchádzajúce Nasledujúce