Josemaría Escrivá Obras
575

Niektorí prechádzajú životom, ako by to bol tunel a nedokážu si predstaviť nádheru ani istotu, a ani teplo, ktoré vyžaruje slnko viery.


576

Akým podlým dôvtipom argumentuje Satan proti katolíckej viere!

Bez toho, že by sme sa s ním dali do debaty, vždy mu povedzme: Som synom Cirkvi.


577

Pociťuješ obrovskú vieru... — Ten, ktorý ti dáva túto vieru, dá ti aj prostriedky.


578

To ti hovorí svätý Pavol, apoštolská duša: ”Justus ex fide vivit.” — Spravodlivý žije z viery.

— Ako môžeš dovoliť, aby tento oheň vyhasínal?


579

Viera. — Je smutné pozorovať, ako ju mnohí kresťania majú často na perách a ako zriedkavo ju vkladajú do svojich skutkov.

— Vzniká tak dojem, že je to čnosť, o ktorej sa káže, ale ktorá sa nevykonáva.


580

Pokorne pros Pána, aby posilnil tvoju vieru. — A potom, s novým osvietením, jasne rozoznáš rozdiel medzi chodníkmi tohto sveta a tvojou apoštolskou cestou.


581

A akou pokorou a jednoduchosťou rozprávajú evanjelisti o udalostiach, ktoré vypovedajú o slabej a kolísavej viere apoštolov!

— Aby sme tak nestratili — ani ty, ani ja — nádej, že raz dosiahneme pevnú a neochvejnú vieru, akú neskôr dosiahli títo prví apoštoli.


582

Aká krásna je naša katolícka viera! — Prináša riešenie pre všetky naše obavy, upokojuje našu myseľ a napĺňa srdce nádejou.


583

„Nezháňam” zázraky. — Povedal som ti, že zázraky zo Svätého písma mi úplne stačia na to, aby som sa utvrdil vo svojej viere. — No je mi ľúto tých kresťanov, ktorí, aj keď sú nábožní a ”apoštolskí”, usmievajú sa, keď počujú hovoriť o neobyčajných cestách a nadprirodzených javoch. — Mám chuť im povedať: áno, aj dnes existujú zázraky; aj my by sme ich robili, keby sme mali vieru!


584

Roznieť svoju vieru. — Kristus nie je postava z minulosti. Nie je spomienkou, čo sa stratila v dejinách.

Kristus žije! Svätý Pavol hovorí: ”Jesus Christus heri et hodie: ipse et in saecula!” — Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky!


585

”Si habueritis fidem, sicut granum sinapis!” — Keby ste mali vieru ako horčičné  zrnko!...

 — Aké prísľuby obsahuje tento výrok Majstra!


586

Boh je vždy rovnaký. — Treba ľudí pevnej viery; a potom sa znova budú konať zázraky, o ktorých čítame vo Svätom písme.

”Ecce non est abbreviata manus Domini.” Hľa, ruka Pána nie je prikrátka!


587

Nemajú vieru. Zato však majú povery. Bolo nám smiešne a súčasne trápne vidieť, ako istý mocný muž úplne strácal pôdu pod nohami, keď počul ináč bežné, osobitne nič neznamenajúce slovo, ktoré mu podľa neho malo priniesť smolu; alebo keď videl, že mu cez cestu prebehla  čierna mačka.


588

”Omnia possiblilia sunt credenti.” — Všetko je možné tomu, kto verí. To sú Kristove slová.

— Prečo mu nehovoríš spolu s apoštolmi: ”adauge nobis fidem!” — daj nám väčšiu vieru!


Predchádzajúce Nasledujúce