Josemaría Escrivá Obras
417

Niet väčšej lásky, ako je Láska!


418

Tajomstvo, ktoré dáva tej najpokornejšej, ba dokonca aj tej najpokorujúcejšej veci význam, je láska.


419

Dieťa. Chorý. Keď píšete tieto slová, nežiada sa vám napísať ich s veľkými písmenami?

To preto, lebo pre milujúcu dušu deti a chorí, to je On.


420

Ako málo je jeden život, aby sme ho ponúkli Bohu!...


421

Priateľ je poklad. A...čo potom Priateľ!... Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.


422

Ježiš je tvoj priateľ. Priateľ. So srdcom z mäsa, ako je to tvoje. S očami plnými lásky, ktoré plakali nad Lazárom...

— A tak, ako miloval Lazára, miluje aj teba.


423

Bože môj, milujem ťa, ale... nauč ma milovať!


424

Trestať z lásky: to je tajomstvo, ako povýšiť do na nadprirodzenej roviny trest uložený tým, ktorí si ho zaslúžili.

  Z lásky k Bohu, ktorého sme urazili, trest má slúžiť ako zadosťučinenie. Z lásky k blížnemu v Bohu trest nikdy nemá byť pomstou, ale uzdravujúcim liekom.


425

Vedieť, že ma tak veľmi miluješ, môj Bože a... nezblázniť sa?


426

V Kristovi máme všetky ideály. Lebo je Kráľ. Je Láska. Je Boh.


427

Pane, daj, aby som zachoval správnu mieru vo všetkom... len nie v Láske.


428

Keď Láska, i ľudská láska, poskytuje toľko útechy už tu, na zemi, čo potom bude Láska v nebi?


429

Všetko, čo robíme z Lásky, stáva sa krásnym a veľkým.


430

Ježišu, daj, aby som bol posledný vo všetkom...ale prvý v Láske.


431

Neboj sa Božej spravodlivosti. Božia spravodlivosť je taká obdivuhodná a taká láskavá, ako jeho Milosrdenstvo; oboje je dôkazom Lásky.


432

Predstav si všetko najkrajšie a najvznešenejšie na zemi... všetko, čo lahodí mysli a ostatným schopnostiam... všetko, čo uspokojuje telo i zmysly...

Svet a ostatné svety, ktoré žiaria v noci: celý vesmír — toto všetko, aj so splnenými pochabými želaniami tvojho srdca... nie je nič, vôbec nič a menej než nič v porovnaní s mojím Bohom — tvojím Bohom! Nekonečný poklad, najkrajšia perla nevýslovnej ceny, pokorený, stal sa otrokom a ponížil sa na úroveň sluhu v maštali, v ktorej sa chcel narodiť, v Jozefovej dielni, vo svojom utrpení a v svojej potupnej smrti... v bláznovstve Lásky v Najsvätejšej sviatosti.


433

Ži z Lásky a vždy zvíťazíš — aj keď budeš porazený — vo veľkých bitkách a zápasoch tvojho vnútorného boja.


434

Dovoľ, aby tvoje srdce pretekalo Láskou a vďačnosťou, keď si uvedomíš, ako ťa Božia milosť každý deň zachraňuje pred nástrahami, ktoré ti nepriateľ kladie do cesty.


435

”Timor Domini sanctus.” Svätá je bázeň pred Pánom. Bázeň, ktorá je úctou syna voči otcovi, nikdy nie je otrockým strachom, pretože tvoj Otec — Boh nie je tyran.


436

Bolesť z lásky. Pretože je dobrý. Pretože je tvoj priateľ, ktorý dal za teba život. Pretože všetko dobré, čo máš, je Jeho. Pretože si ho tak veľmi urazil... Pretože ti odpustil... On!... Tebe!... Plač, syn môj, bolesťou Lásky.


437

Keby bol zomrel nejaký človek, aby ma zachránil pred smrťou!...

— Boh zomrel. A ja zostávam ľahostajný.


438

Blázon! — Áno, videl som ťa — keď si sa nazdával, že si sám v biskupskej kaplnke — ako bozkávaš každý novo posvätený kalich a paténu, aby tam tvoje bozky našiel On, keď po prvý raz ”zostúpi” do týchto eucharistických nádob.


439

Nezabúdaj, že Bolesť je skúšobným kameňom Lásky.


Predchádzajúce Nasledujúce