Josemaría Escrivá Obras
387

Obsah svätosti, ktorú od nás očakáva Pán, určujú tieto tri body: svätá neústupnosť, svätá naliehavosť a svätá bezostyšnosť.


388

Svätá bezostyšnosť je jedna vec; svetská bezočivosť je niečo úplne iné.


389

Svätá bezostyšnosť je charakteristickou črtou ”života detstva”. Dieťa si nerobí starosti pre nič. — Nesnaží sa skrývať svoje slabosti a prirodzené nedostatky, aj keď vie, že ho všetci pozorujú.

Táto bezostyšnosť prenesená do nadprirodzeného života vedie k takémuto sledu úvah: chvála — opovrhnutie; obdiv — výsmech; úcta — pohana; zdravie — choroba; bohatstvo — chudoba; krása — škaredosť. Dobre, a čo na tom záleží?


390

Vysmej sa výsmechu. — Pohŕdaj tým, ”čo povedia” ľudia. Hľaď na Boha a preciťuj Ho v sebe samom a vo všetkom, čo ťa obklopuje. — Tak nadobudneš svätú bezostyšnosť, ktorú potrebuješ (aký to paradox!), aby si žil s jemnosťou kresťanského rytiera.


391

Ak máš v sebe svätú bezostyšnosť, nebude ťa znepokojovať, ”čo povedali” alebo ”čo povedia” ľudia.


392

Presvedč sa, že výsmech neexistuje pre toho, kto robí to, čo je najlepšie.


393

Človek, hoci aj ušľachtilý, ktorý je ochotný robiť ústupky, odsúdil by Ježiša znova na smrť.


394

Ústupčivosť je neklamným znakom toho, že človek nežije v pravde. — Keď sa ustupuje vo veciach ideálu, cti alebo viery, potom nemáme ani ideál, ani česť, ani vieru.


395

Istý Boží muž, skúsený v boji, argumentoval takto: „Že neustúpim? Samozrejme, že nie! Pretože som presvedčený o pravdivosti svojho ideálu. Vy, naopak, ustupujete veľmi ľahko...: zdá sa vám, že dva a dva sú tri a pol? — Nie?... Ani z priateľstva neustúpite v takej malichernej záležitosti?

   — Pretože po prvý raz ste sa presvedčili, že máte pravdu... a prešli ste na moju stranu!


396

Svätá neústupnosť nie je bezohľadnosťou.


397

Buď neústupný v náuke a v správaní, ale zato poddajný v spôsoboch. Buď ako ťažký kyjak uložený v čalúnenom puzdre. Buď neústupný, ale nie zaťatý.


398

Neústupnosť nie je iba obyčajná neústupnosť: je to ”svätá neústupnosť”.

Nezabúdajme, že existuje aj ”svätá naliehavosť”.


399

Keď na záchranu pozemského života, len aby sme niekomu zabránili spáchať samovraždu, použijeme s verejnou pochvalou násilie... nemali by sme použiť rovnaké násilie — sväté naliehanie — aby sme zachránili Život (s veľkým Ž) mnohých tých, čo sa tak hlúpo snažia zavraždiť svoju dušu?


400

Koľko zločinov sa pácha v mene spravodlivosti! — Keby si bol puškárom a niekto by chcel od teba kúpiť zbraň, aby ňou zabil tvoju matku, predal by si mu ju?... Veď ti za ňu ponúkal spravodlivú cenu!

— Univerzitný profesor, novinár, politik, diplomat: pouvažujte o tom.


401

Boh a odvaha! — Odvaha nie je neopatrnosť. — Odvaha nie je nerozvážnosť.


402

Nepros Ježiša o odpustenie len svojich hriechov; nemiluj ho len svojím vlastným srdcom...

Ponúkni Mu zadosťučinenie za všetky urážky, ktoré sa mu dostali, dostávajú a ešte dostanú... Miluj Ho celou láskou všetkých sŕdc, tých sŕdc, ktoré Ho najviac milovali.

Buď odvážny a povedz Mu, že si doňho zbláznenejší viac ako Mária Magdaléna, viac ako Terézia a Terezka... a že za Ním šalieš viac ako Augustín, Dominik a František, viac ako Ignác a František Xaverský.


403

Buď ešte odvážnejší a keď niečo potrebuješ, majúc vždy na pamäti ”Fiat”, nepros, ale povedz: „Ježišu, chcem to a to”, lebo tak prosia deti.


404

Stroskotal si! — My nemôžeme nikdy stroskotať. — Vložil si všetku svoju dôveru v Boha a neopomenul si ani nijaký ľudský prostriedok.

Presvedč sa o tejto pravde: tvoj úspech — teraz a v tomto prípade — je v tom, že si stroskotal. Poďakuj sa Pánovi a — začni znova!


405

Mal si neúspech! Dobre vieš, že nemôžeš stroskotať. Nestroskotal si; získal si skúsenosť. A teraz vpred!


406

Tamto bol neúspech, nešťastie: lebo si stratil nášho ducha. — Už vieš, že s nadprirodzeným pohľadom má výsledok (víťazstvo? porážka? — čo na tom?!) len jediné meno: úspech.


407

Nemýľme si práva funkcie s právami osoby. Tých prvých sa nesmieme nikdy vzdať.


408

Svätuškár sa má k svätému tak, ako pobožný k nábožnému: je jeho karikatúrou.


409

Nemyslime si, že naše čnosti, aj keby sa zdalo, že sú to čnosti svätého, budú za niečo stáť, ak nebudú spojené s bežnými kresťanskými čnosťami. Bolo by to, ako by si nosil nádherné šperky na spodnej bielizni.


410

Tvoja čnosť nemá byť hlučná.


411

Mnohí falošní apoštoli robia dobro mnohým vďaka vlastnej sile Ježišových zásad, ktoré hlásajú, aj keď podľa nich nežijú.

Avšak týmto dobrom sa nevyrovná obrovské a skutočné zlo, ktoré spôsobujú, keď zabíjajú duše vodcov a apoštolov, ktorí sa znechutene odvracajú od tých, ktorí nekonajú podľa toho, čo hlásajú.

Preto muži aj ženy, ak nechcú žiť dôsledným životom, nemali by nikdy obsadzovať miesta vodcov.


412

Nech oheň tvojej lásky nie je ako plameň bludičky. Prelud, vidina ohňa, ktorý nezapáli to, čoho sa dotkne, ani nič nezohreje.


413

Satanovo ”non serviam” - nebudem slúžiť, bolo až priveľmi plodné. Necítiš ten veľkodušný popud vysloviť každý deň, s túžbou po modlitbe a po skutkoch, slová: ”serviam” - budem ti slúžiť, zostanem ti verný! — ktoré v plodnosti prevýšia onen výkrik vzbury?


414

Aké smutné, ”Boží muž”, ktorý odpadol! No o čo smutnejšie je, keď je ”Boží muž” vlažný a sveták!


415

Neprikladaj veľkú dôležitosť tomu, čo svet nazýva víťazstvom alebo porážkou. — Ako často víťaz odchádza porazený!


416

”Sine me nihil potestis facere!” Bezo mňa nemôžete nič urobiť! Nové svetlo, nová nádhera pre moje oči z toho Večného svetla, ktorým je evanjelium.

Majú ma prekvapovať moje... nerozumnosti?

Vložím Ježiša do všetkých svojich záležitostí a moje správanie nebude viac nerozumné. Keď to mám vyjadriť presnejšie, nebudem už hovoriť o svojich veciach, ale o ”našich veciach”.


Predchádzajúce Nasledujúce