Josemaría Escrivá Obras
332

Pre tých, čo by mohli byť učencami a nestali sa nimi, niet ospravedlnenia.


333

Štúdium. Poslušnosť: ”non multa, sed multum.” Nie veľa vecí, ale dôkladne.


334

Modlíš sa, zapieraš sa, pracuješ v tisícich apoštolských činnostiach... ale neštuduješ. — Keď sa nezmeníš, nebudeš užitočný. Štúdium, či akékoľvek odborné vzdelanie je pre nás vážnou povinnosťou.


335

Pre moderného apoštola je hodina štúdia hodinou modlitby.


336

Ak máš slúžiť Bohu svojím rozumom, štúdium je pre teba vážnou povinnosťou.


337

Často pristupuješ k sviatostiam, modlíš sa, žiješ čistým životom... a neštuduješ... Nehovor mi, že si dobrý; si len dobrácky.


338

V minulosti, keď ľudské vedomosti — veda — boli značne obmedzené, bolo možné, aby jediný vzdelanec vystúpil na obranu a obhajobu našej svätej viery. Pri súčasnom rozšírení a sile modernej vedy je nevyhnutné, aby si obrancovia viery rozdelili medzi sebou prácu a vedecky bránili Cirkev vo všetkých oblastiach.

     Ty... nemôžeš sa vyhnúť tejto povinnosti.


339

Knihy; nekupuj ich skôr, ako sa poradíš so skúsenými a vzdelanými katolíkmi. —Mohol by si kúpiť bezcennú alebo škodlivú vec.

Človek si neraz myslí, že pod pazuchou nesie knihu... a pritom je to len hromada špiny!


340

Študuj. Študuj usilovne. Ak máš byť soľou a svetlom, potrebuješ vedomosti a schopnosti. Nebodaj si myslíš, že pre lenivosť a pohodlnosť dostaneš vliate poznanie?


341

Je dobré, že vynakladáš toľko úsilia na štúdium, keď pritom rovnako veľké úsilie vynakladáš aj na dosiahnutie vnútorného života.


342

Nezabúdaj, že vysvetleniam predchádzajú skutky. ”Coepit facere et docere”, hovorí o Ježišovi Kristovi Sväté písmo: ”Robil a učil od začiatku”.

— Najprv konať. Aby sme sa — ty i ja — poučili.


343

Pracuj. — Keď spoznáš zodpovednosť profesionálnej práce, zlepší sa aj tvoj duševný život: staneš sa mužnejším, pretože sa zbavíš ”nespratného ducha”, ktorý ťa umára.


344

Vychovávateľ — to veľké úsilie, ktoré nepochybne vynakladáš na to, aby si našiel a použil najlepší spôsob, aby tvoji žiaci obsiahli pozemské vedomosti, vynalož tiež na spoznávanie a uskutočňovanie kresťanskej askézy, ktorá je jediným spôsobom, akým sa ty aj oni môžete stať lepšími.


345

Vzdelanie, vzdelanie! — Dobre. Nech nás nikto nepredstihne v úsilí získavať ho a zveľaďovať. Vzdelanie je však len prostriedok, a nie cieľ.


346

Študent: vzdelávaj sa v pevnej a aktívnej nábožnosti, vynikaj v štúdiu, vzbuď si silnú túžbu po apoštoláte vo svojej profesii. — A ja ti pri takej ráznosti v tvojom náboženskom a vedeckom vzdelávaní sľubujem rýchly a rozsiahly úspech.


347

Staráš sa len o budovanie svojho vzdelania. Predovšetkým by si však mal budovať svoju dušu. Len potom budeš pracovať tak, ako máš, pre Krista. Aby On kraľoval vo svete, sú potrební ľudia, ktorí sa budú s pohľadom upretým na nebo príkladne venovať všetkým ľudským činnostiam a z nich v tichosti - a účinne - vykonávať apoštolát vnútri svojho odborného povolania.


348

Tvoja nedbalosť, ľahostajnosť a záhaľčivosť je vlastne pohodlnosť a zbabelosť, ako ti to neustále pripomína tvoje svedomie, ale ”nie sú cestou”.


349

Zostaň pokojný potom, čo si vyslovil nejaký pravoverný názor, aj keď zloba toho, čo ťa počúval, ho privedie do pohoršenia. Pretože jeho pohoršovanie je farizejské.


350

Nestačí, aby si bol vzdelaný a dobrý kresťan. — Ak nezmierniš drsné spôsoby svojej povahy, ak nedokážeš zladiť svoju horlivosť a vzdelanie s dobrým správaním, nechápem, ako chceš byť svätým. — Aj napriek svojmu vzdelaniu, alebo práve preň, mal by si byť priviazaný k jasliam ako mulica.


351

Svojím výrazom spokojnosti so sebou samým sa stávaš neznesiteľným a odpudzujúcim; si smiešny a čo je najhoršie, znižuješ účinnosť svojej apoštolskej práce.

Nezabúdaj, že aj priemerní ľudia môžu hrešiť prehnaným sebavedomím.


352

Nedostatok skúseností ťa vedie k domýšľavosti, k samoľúbosti a k tomu všetkému, o čom si myslíš, že ti dodáva dôležitosť.

— Polepši sa, prosím. Môže sa stať, že aj keď toho nemáš v hlave veľa, dostaneš sa na zodpovedné miesto (videli sme už nejeden taký prípad) a keď si neuvedomíš nedostatok svojich schopností, odmietneš počúvať tých, ktorí majú dar rady. Strašné pomyslieť na škody, ktoré by mohla spôsobiť tvoja neschopnosť.


353

Bezkonfesionálnosť. Neutrálnosť. Staré mýty, ktoré sa vždy snažia vyzerať novo. Prišlo ti niekedy na um, aké je absurdné zanechať svoje katolíctvo pri vstupe na univerzitu, do odborového hnutia, na vedecké rokovania či do parlamentu, ako keď pri dverách odkladáš klobúk?


354

Využívaj čas. — Nezabudni na prekliaty figovník. A predsa dával niečo: listy, ako ty... Nehovor mi, že máš ospravedlnenia. — Nepomohlo figovníku, ako hovorí evanjelista, že nebol čas fíg, keď ich Pán prišiel hľadať. A zostal neplodný navždy.


355

Tí, ktorí sa zaoberajú svetskými záležitosťami, hovoria, že čas sú peniaze. Pripadá mi to málo; pre nás, čo sa zaoberáme záležitosťami duší, čas je sláva!


356

Nechápem, ako sa môžeš nazývať kresťanom a pritom viesť taký záhaľčivý, neužitočný život. Zabúdaš na život Krista, naplnený prácou?


357

Zdá sa mi, vravíš, že všetky hriechy čakajú na prvú záhaľčivú chvíľu. Už sama záhaľčivosť musí byť hriechom! Kto sa oddá práci pre Krista, nemá mať ani chvíľu voľnú, pretože odpočívať neznamená nič nerobiť, ale rozptýliť sa aktivitami, ktoré vyžadujú menej námahy.


358

Záhaľčivosť je niečo úplne nepochopiteľné u človeka s dušou apoštola.


359

Vlož nadprirodzenú pohnútku do svojej odbornej práce a posvätíš ju.


Predchádzajúce Nasledujúce