Josemaría Escrivá Obras
451

Neposudzujme. — Každý vidí veci zo svojho hľadiska... svojím chápaním, takmer vždy značne obmedzeným; svojím zrakom, neraz zatemneným alebo zaslepeným vášňou.

Navyše názor niektorých ľudí je taký subjektívny a nezdravý, ako názor niektorých moderných maliarov, ktorí nakreslia niekoľko svojvoľných ťahov a uisťujú nás, že to je náš portrét, či obraz nášho správania.

Akú nízku hodnotu majú ľudské súdy! — Nesúďte, kým nepreosejete svoj úsudok v modlitbe.

Predchádzajúce Zobraziť kapitolu Nasledujúce