Josemaría Escrivá Obras
• Bod 127: Ego sum via, veritas et vita! (Jn 14, 6) &#....
• Bod 128: Kresťanská cesta Kristovo učenie je tak....
• Bod 129: Ježiš vydal sám seba z lásky ako zápalnú ob....
• Bod 130: Spomínam si teraz — iste to už niektorí ....
• Bod 131: Čo záleží na tom, že sa potkneme, keď v bole....
• Bod 132: S pohľadom upretým na cieľ Ak vám prip....
• Bod 133: Ako tlkot srdca Viem, že zatiaľ čo hovo....
• Bod 134: Obráť sa teraz na svoju blahoslavenú Matku v n....
• Bod 135: Vezmime si aj iné príklady z obyčajného živo....
• Bod 136: Chcel by som, aby ste v celej hĺbke pochopili U�....
• Bod 137: Dovoľte mi, aby som i naďalej poukazoval na cest....
• Bod 138: Duch pokánia Snažíš sa už o stanoven....
• Bod 139: Mohol by som ešte uviesť množstvo príkladov &#....
• Bod 140: Možno že až do tejto chvíle sme necítili nutn....
• Bod 141: Zamysli sa ešte raz nad svojím životom a popro....