Josemaría Escrivá Obras
• Bod 73: Svätý Lukáš v siedmej kapitole svojho evanjel....
• Bod 74: Prirodzené ľudské cnosti Jeden z laick�....
• Bod 75: Je pravda, že iba osobné dobré vlastnosti na sp....
• Bod 76: Nevedel by som povedať, ktorá ľudská cnosť je....
• Bod 77: Statočnosť, vyrovnanosť, trpezlivosť, veľk....
• Bod 78: Ten, kto dokáže byť statočný, nechce zo svoje....
• Bod 79: Statočný a trpezlivý človek je aj vyrovnaný. ....
• Bod 80: V rýchlosti si vymenujeme niektoré ďalšie ľud....
• Bod 81: Pracovitosť, usilovnosť Existujú dve ľ....
• Bod 82: Pravdivosť a spravodlivosť Prirodzené ....
• Bod 83: Ak budeme pravdiví, budeme i spravodliví. O spr....
• Bod 84: Ovocie miernosti Miernosť je sebao....
• Bod 85: Múdrosť srdca “Ten, kto má mú....
• Bod 86: Svätý Tomáš stanovuje tri úkony tejto cnosti ....
• Bod 87: Taká múdrosť srdca, taká opatrnosť sa nikdy n....
• Bod 88: Nie je múdry ten, kto sa nikdy nemýli, ale ten, ....
• Bod 89: Obyčajná cesta Hovorili sme o prirodzen....
• Bod 90: Prirodzenosť a jednoduchosť sú dve úžasné �....
• Bod 91: Cnosti ľudské a nadprirodzené Keď sa n....
• Bod 92: Ak kresťan bojuje o to, aby ich získal, jeho du....
• Bod 93: Ak budeme žiť takto, uskutočníme vo svete jedn....