Josemaría Escrivá Obras
• Bod 55: Je mnoho tých, čo niečo začnú, no len málo t....
• Bod 56: Všimnite si, že medzi mnohými chválami, čo o�....
• Bod 57: Práca, účasť na Božej moci Od počiat....
• Bod 58: Ak iba samotná prítomnosť nejakej v�....
• Bod 59: Rád by som vás upozornil — nie je to z mo....
• Bod 60: Prepáčte mi túto odbočku; napriek tomu, že sm....
• Bod 61: Príkladná hodnota života práce Mali by....
• Bod 62: Bojujte proti tej neprimeranej starostlivosti o v....
• Bod 63: Nehovorím o nejakých abstraktných ideáloch. O....
• Bod 64: Práca sa má stať modlitbou V týchto c....
• Bod 65: Takisto si spomínam na svoj pobyt v rovnakom obd....
• Bod 66: Buďte presvedčení o tom, že Boh je....
• Bod 67: Possumus!” (Mt 20, 22) aj my m....
• Bod 68: Všetko robiť z Lásky Možno sa ma opý....
• Bod 69: Stáva sa, že niektorí ľudia — dobrí, ve....
• Bod 70: Pre lásku k Bohu, pre lásku k dušiam a preto....
• Bod 71: Aby sme tento cieľ dosiahli, musíme konať z l�....
• Bod 72: “A tak, moji milovaní bratia —....