Josemaría Escrivá Obras
• Bod 23: Často pripomínam onú dojemnú scénu z Evanjel....
• Bod 24: Zvoliť si život S vďačnosťou, preto....
• Bod 25: Zamyslime sa teraz nad vznešenou chvíľou, keď ....
• Bod 26: Zmysel slobody Nikdy nebudeme schopní po....
• Bod 27: Ešte raz si v Božej prítomnosti položme otáz....
• Bod 28: Sloboda a odovzdanosť Božia láska je �....
• Bod 29: Sú ľudia, ktorí sa chcú svojou slobodou zabari....
• Bod 30: Spomeňte si na podobenstvo o talentoch. Sluha, k....
• Bod 31: Možno sa ma spýtate: Keď dosiahneme to, čo z ....
• Bod 32: Sloboda svedomia Ako počas tých rokov m�....
• Bod 33: Naša svätá Matka Cirkev sa vždy zasadzovala za....
• Bod 34: Povedať Bohu nie, odmietnuť počiatok nového a�....
• Bod 35: Otroctvo pre otroctvo — ak teda máme slúž....
• Bod 36: Zodpovední pred BohomNa poči....
• Bod 37: V podobenstve o pozvaných na hostinu, po tom, ak....
• Bod 38: Opakujem vám: neuznávam žiadne iné otroctvo ok....