Josemaría Escrivá Obras
• Bod 294: Do hĺbky duše nás dojíma, keď pozorne počúv....
• Bod 295: Hovoriť s Bohom Keď budete vo....
• Bod 296: Začneme s ústnymi modlitbami, ktoré mnohí z ....
• Bod 297: Vrátim vás zo zajatia a zhromaždím ....
• Bod 298: Môže sa stať, že už hneď na začiatku sa zdv....
• Bod 299: Najsvätejšie Kristovo Človečenstvo Ako....
• Bod 300: V tomto úsilí o identifikovanie sa s Kristom ....
• Bod 301: No nezabúdajte, že byť s Ježišom znamená ti....
• Bod 302: Keď budeme obdivovať a opravdivo milovať Krist....
• Bod 303: Nedomnievajme sa však, že sa na tejto ceste kont....
• Bod 304: Svätý Kríž Snažiť sa o úctu, túž....
• Bod 305: Nastal okamih volať: “Pamätaj na slovo,....
• Bod 306: Najsvätejšia Trojica Začali sme ústnym....
• Bod 307: Bežíme ako jeleň, ktorý dychtí za vodou z�....
• Bod 308: Je to asketika? Je to mystika? Na tom predsa nezá....
• Bod 309: Tak koná náš Boh. Keď sa domov vracia onen má....
• Bod 310: Živá modlitba Nuž vstanem, me....
• Bod 311: Keď sa takto úplne odovzdáme, vzplanie v nás ....
• Bod 312: Všedný život Znovu by som chcel zdôraz....
• Bod 313: V súvislosti s kresťanským životom rád hovo....
• Bod 314: Učeníci sú už na konci cesty, prišli do dedin....
• Bod 315: So svätými anjelmi Prosím Pána, aby sm....
• Bod 316: Nech vás Matka Božia i Matka naša ochraňuje, ....