Josemaría Escrivá Obras
• Bod 274: Všetky mariánske sviatky sú významné, pretož....
• Bod 275: Viera kresťanského ľudu V Božie mater....
• Bod 276: Máriino Božské materstvo je podstatou všetkej ....
• Bod 277: Matka krásnej lásky V epištole čítam....
• Bod 278: Evanjelium dnešnej Svätej omše nám pripomína ....
• Bod 279: U mňa je všetka milosť spravodlivej ....
• Bod 280: Rozjímajme často v tichej a sústredenej modli....
• Bod 281: Matka Cirkvi Rád sa vo svojich predstavá....
• Bod 282: Jeden dobrý kresťan, veľmi milujúci našu Pani....
• Bod 283: A my naďalej v tichej modlitbe pokračujme v r....
• Bod 284: Učiteľka viery, nádeje a lásky “....
• Bod 285: Evanjelium nám v skratke uľahčuje cestu k poch....
• Bod 286: Mária je učiteľkou nádeje. Vyhlasuje: blaho....
• Bod 287: Mária je učiteľkou lásky. Spomeňte si na scé....
• Bod 288: A tak teraz, v pohoršujúcej obeti na kríži st....
• Bod 289: Naša Matka Deti, a zvlášť tie malé, ....
• Bod 290: Pre našu Matku Máriu nikdy neprestaneme byť mal....
• Bod 291: V liturgickom roku slávime sériu sviatkov zasv�....
• Bod 292: Možno si niekto z vás teraz pomyslí, že bežn....
• Bod 293: Akým tempom by v nás rástli nadprirodzené cno....