Josemaría Escrivá Obras
• Bod 256: Kresťanské povolanie, skutočnosť, že nás Pá....
• Bod 257: Kvas a cesto Chceme nasledovať Pána a ....
• Bod 258: Keď budeme v duchovnom zmysle rozjímať nad tex....
• Bod 259: Rybolov Hľa, ja pošlem mnohýc....
• Bod 260: Poďme s Kristom na tento božský lov. Ježiš s....
• Bod 261: Šimon mu odpovedal: “Učiteľ, celú noc....
• Bod 262: Budú sa opakovať zázraky Keď sa budeme....
• Bod 263: Existuje jedna ľudská i nadprirodzená schopnos....
• Bod 264: Apoštolát v každodennom živote Pozrim....
• Bod 265: Čo sa teda zmení? Dochádza k zmene v našej d....
• Bod 266: Ale učeníci, píše sv. Ján, nevedeli....
• Bod 267: Duše patria Bohu Ostatní učen....
• Bod 268: Odvaha hovoriť o Bohu Ako teda budeme ro....
• Bod 269: Teraz by bolo vhodné pripomenúť si jednu prího....
• Bod 270: Takisto môžeme obdivovať počínanie sv. Pavla.....
• Bod 271: Odkiaľ čerpal svätý Pavol takú silu? Omnia....
• Bod 272: Keby si bol v pokušení spýtať sa: Kto mi prik....
• Bod 273: A okrem toho: kto tvrdí, že hovoriť o Kristov....