Josemaría Escrivá Obras
• Bod 190: Občas počujeme, že v dnešnej dobe sú vraj zá....
• Bod 191: Viera je nadprirodzená cnosť disponujúca náš ....
• Bod 192: Pri rybníku Siloe Chcel by som, aby nám ....
• Bod 193: Náš Pán napľul na zem, urobil zo sliny blat....
• Bod 194: Dívajme sa na všetko Božími očami, nikdy nest....
• Bod 195: Bartimejova viera Tentokrát to bude sv. M....
• Bod 196: Ježiš zastal a povedal: “Zavolajte ho!....
• Bod 197: Viera prejavovaná skutkami V tom samom o....
• Bod 198: Modlite sa so mnou k Pánovi: doce me facere v....
• Bod 199: Viera a pokora Tentoraz nám bude rozprá....
• Bod 200: Usilujme sa, aby naša pokora rástla. Pretože ib....
• Bod 201: Kontemplácia v každodennom živote Vrá....
• Bod 202: Ježiš pristupuje k figovníku, pristupuje k te....
• Bod 203: Potom, keď to učeníci videli, zadivili sa a�....
• Bod 204: Viera by nemala byť iba hlásaná, no v prvom ra....