Josemaría Escrivá Obras
Starý Zákon
Druhá kniha kráľov
Druhá kniha Machabejcov
Kniha Deuteronomium
Kniha Genesis
Kniha Jób
Kniha Kazateľ
Kniha múdrosti
Kniha prísloví
Kniha proroka Izaiáša
Kniha proroka Jeremiáša
Kniha proroka Zachariáša
Kniha Sirachovcova
Kniha žalmov
Pieseň piesní
Prvá kniha kráľov
Nový Zákon
Druhý list Korinťanom
Druhý list Solúnčanom
Druhý list Timotejovi
Evanielium podľa Jána
Evanielium podľa Lukáša
Evanielium podľa Marka
Evanielium podľa Matúša
Jakubov list
Júdov list
List Efezanom
List Filipanom
List Galaťanom
List Hebrejom
List Kolosanom
List Rimanom
Prvý Jánov list
Prvý list Korinťanom
Prvý list Solúnčanom
Prvý list Timotejovi
Prvý Petrov list
Skutky apoštolov
Tretí Jánov list
Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)