Josemaría Escrivá Obras
• Bod 94: Poďme teraz na chvíľu zauvažovať nad textami ....
• Bod 95: Všimli ste si, ako v niektorých rodinách uchov....
• Bod 96: Počuť Boží hlas Ak sa si všimneme, č....
• Bod 97: Sv. Pavol pri spomienke na toto tajomstvo prepukne....
• Bod 98: “Boh pyšným odporuje, ale pokorným dá....
• Bod 99: Pýcha je nepriateľ Existuje niečo, čo br....
• Bod 100: Keď sa človeka zmocní pýcha, obvykle za ňou a....
• Bod 101: Keď počujeme hovoriť o pýche, azda si predsta....
• Bod 102: Osol namiesto trónu Vráťme sa opäť k....
• Bod 103: Keď sa blíži hodina utrpenia a Ježiš chce n....
• Bod 104: Ovocie pokory “O koľko si väčší, o....
• Bod 105: Pri čítaní dnešnej epištoly som videl Daniela....
• Bod 106: Pripomínam vám, že keď budete úprimní, keď ....
• Bod 107: Pokora a radosť “Zachráň ma pred zlo....
• Bod 108: Neverte ani trochu tým, ktorí cnosť pokory pred....
• Bod 109: Pohliadnite na Máriu. Nikdy sa žiadne stvorenie ....