Josemaría Escrivá Obras
• Bod 39: Keď sa na vás teraz obraciam a keď spoločne ho....
• Bod 40: Otvorme si Evanjelium podľa Matúša, kapitolu dv....
• Bod 41: No vráťme sa k nášmu podobenstvu. Čo robia n....
• Bod 42: Od včasného rána Lebo nebesk....
• Bod 43: Možno mi povieš: a prečo by som sa mal namáha....
• Bod 44: Pokora nášho Pána bola novým úderom vtedajši....
• Bod 45: Pracovať pre Boha Zamyslime sa teraz nad ....
• Bod 46: Aké smutné je žiť a za zamestnanie mať márn....
• Bod 47: Moje, moje, moje..., myslia, hovoria a kon....
• Bod 48: Práca vo vinici Istý hospodár....
• Bod 49: Pán nám daroval život, zmysly, schopnosti, nesp....
• Bod 50: Neplodný figovník Znova je to svätý Ma....
• Bod 51: Ježiš v predchádzajúci deň veľa pracoval a....
• Bod 52: Opäť vám chcem pripomenúť, že nám ostáva m....
• Bod 53: V Otcových záležitostiach Myslím, že....
• Bod 54: Ovocím dnešného rozjímania by malo byť presve....