Josemaría Escrivá Obras
• Bod 238: Vždy keď vo svojom srdci túžime po polepšení....
• Bod 239: Upriamme svoj zrak na Ježiša Krista, náš vzor,....
• Bod 240: V Písme je toľko výjavov, v ktorých Kristus ....
• Bod 241: Pohliadnime teraz na jeho blahoslavenú Matku, kto....
• Bod 242: V Skutkoch apoštolov je zaznamenaný výjav, kto....
• Bod 243: Ako sa modliť Ako sa máme modliť? Odva....
• Bod 244: O modlitbe hovorím neustále a s Božou pomoco....
• Bod 245: Modlitba je rozhovor Dostali sme sa teda n....
• Bod 246: Prekonajte lenivosť, akonáhle si ju uvedomíte, ....
• Bod 247: Mnohým je to všetko dozaista dobre známe, pre n....
• Bod 248: Ústne modlitby a modlitba vnútorná Na ....
• Bod 249: Nech v priebehu nášho dňa nechýbajú chvíle ....
• Bod 250: Všimnite si, že Pán nás po ľudskej i nadprir....
• Bod 251: Jedna osoba navyše Keď som počas svojic....
• Bod 252: Takisto by som bol rád, keby ste si uvedomili, ž....
• Bod 253: Domnievaš sa, že máš mnoho hriechov, že ťa P....
• Bod 254: Hádam niekomu z vás pomôže, keď vám poviem,....
• Bod 255: Znovu vravím, že jestvuje tisíc spôsobov, ako ....