Josemaría Escrivá Obras
• Bod 205: Už pred nemálo rokmi som s presvedčením, rast....
• Bod 206: A teraz, v Božej prítomnosti — aká povz....
• Bod 207: Pozemské nádeje a nádej kresťanská M....
• Bod 208: No hoci je na tomto svete mnoho ľudí bojazlivýc....
• Bod 209: V čo dúfať Možno sa ma opýtate: A v....
• Bod 210: Pán nás nestvoril preto, aby tu vybudoval trval....
• Bod 211: Práve tam, kde sa nachádzame, nás Pán vyzýva:....
• Bod 212: Dokážem všetko Ak nebojuješ, nevrav mi....
• Bod 213: Často, keď všetko vychádza úplne opačne, ako....
• Bod 214: Naša úbohosť a Božie odpustenie Pán ....
• Bod 215: Boh stále odpúšťa Sväté Písmo upozo....
• Bod 216: Skúste sa často “zamiešať” medzi p....
• Bod 217: Dôležitosť boja Musím vás upozorniť ....
• Bod 218: Cnosť nádeje — istota, že Boh nad nami vl....
• Bod 219: Boj Božieho dieťaťa nie je nejakým smutným od....
• Bod 220: S pohľadom upretým k nebu Je potrebné....
• Bod 221: Aké nádherné bude, keď nám náš nebeský Ote....