Josemaría Escrivá Obras
270

Takisto môžeme obdivovať počínanie sv. Pavla. Uväznený za šírenie Kristovho učenia, nevynechá žiadnu príležitosť, aby hlásal evanjelium. Pred Festom a Agrippom neváha vyznať: “Ale Boh mi pomohol, a tak som tu do dnešného dňa a svedčím malému a veľkému. A nehovorím nič zvláštne, len to, čo predpovedali do budúcnosti Proroci a Mojžiš: že Mesiáš bude trpieť a že ako prvý vstane z mŕtvych a zvestuje svetlo ľudu a pohanom” (Sk 26, 22—23).

Apoštol nemlčí, neskrýva svoju vieru, ani jej hlásanie, ktoré vyvolalo nenávisť jeho prenasledovateľov; aj naďalej hlása spásu všetkým ľuďom. S obdivuhodnou odvahou hovorí Agrippovi do očí: “Veríš, kráľ Agrippa, prorokom? Viem, že veríš” (Sk 26, 27). Keď Agrippa povedal: “Bezmála by si ma presvedčil, aby som sa stal kresťanom.” Pavol mu odpovedá: “Dal by Boh, aby si sa nielen ty, ale aby sa všetci títo, čo ma dnes počúvajú, stali v malom i veľkom takými, akým som ja, okrem týchto pút!” (Sk 26, 28—29).

Predchádzajúce Zobraziť kapitolu Nasledujúce