Josemaría Escrivá Obras
269

Teraz by bolo vhodné pripomenúť si jednu príhodu, ktorá nám ukazuje nádherný apoštolský zápal prvých kresťanov. Ešte neuplynulo ani štvrťstoročie odo dňa, keď Ježiš vystúpil na nebesia, a v mnohých mestách a osadách sa už hlásala jeho sláva. Do Efezu prichádza Žid menom Apollo, muž výrečný a zbehlý v Písmach. Bol poučený o Pánovej ceste a so zápalom ducha hovoril a správne učil o Ježišovi, hoci poznal iba Jánov krst (Sk 18, 24—25).

Do mysle tohto človeka už preniklo Kristovo svetlo, počul o ňom, hlásal o ňom ostatným ľuďom. No ešte mu chýbalo prejsť kus cesty, ešte sa potreboval dozvedieť viac, získať plnosť viery a opravdivo milovať Pána. Jeho reč počúvajú manželia Priscila a Aquila, obaja kresťania, a neostávajú ľahostajní a nečinní. Ani ich nenapadne myslieť si: Tento toho vie dosť, nikto nám nevraví, že ho máme poučiť. No pretože mali pravého apoštolského ducha, prišli k Apollovi, vzali ho k sebe a dôkladnejšie mu vysvetlili Božiu cestu (Sk 18, 26).

Predchádzajúce Zobraziť kapitolu Nasledujúce