Josemaría Escrivá Obras
266

Ale učeníci, píše sv. Ján, nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: “Deti, máte niečo na jedenie?” (Jn 21, 4—5). Táto rodinná scéna s Kristom ma nadovšetko dojíma. Že to hovorí práve Ježiš Kristus, Boh! On, ktorý má už oslávené telo! “Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.” Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť (Jn 21, 6). Teraz už chápu. Spomenú si na to, čo pri toľkých príležitostiach počuli z Majstrových úst: rybári ľudí, apoštoli. A pochopia, že všetko je možné, lebo rybolov riadi On.

Tu učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: “To je Pán” (Jn 21, 7). Láska, tá vidí už na diaľku. Láska je prvá, ktorá chápe tieto jemnosti. Onen mladý apoštol s veľkou láskou, ktorú k Ježišovi cíti — lebo ho miluje so všetkou čistotou a nežnosťou neskazeného srdca — zvolá: Pán je to!

Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty — bol totiž nahý — a skočil do mora” (Jn 21, 7). Peter je viera. A plný úžasnej odvahy vrhá sa do mora. S Jánovou láskou a Petrovou vierou, kam až môžeme zájsť?!

Predchádzajúce Zobraziť kapitolu Nasledujúce