Josemaría Escrivá Obras
262

Budú sa opakovať zázraky

Keď sa budeme neustále, deň po dni usilovať o svätosť, každý vo svojom stave, pri svojej práci, vo svojom bežnom živote, potom sa odvažujem tvrdiť, že Pán aj z nás urobí nástroje schopné konať veľké zázraky, a ak to bude potrebné, aj tie najpodivuhodnejšie. Budeme navracať zrak slepým. Kto spočíta tie tisíce prípadov, keď slepý takmer od svojho narodenia nadobudne zrak a dostane všetku tú nádhernú žiaru Kristovho svetla? Iný bol zase hluchý a ďalší nemý, neboli schopní počúvať a ani vysloviť jediné slovo ako Božie deti... No očistili sa im zmysly a už počujú a vyjadrujú sa ako ľudia, a nie ako zvieratá. In nomine Iesu! (Sk 3, 6), v mene Ježiša Krista jeho apoštoli uzdravujú ochrnutého, ktorý predtým nebol schopný ani sa pohnúť; i človeka lenivého, ktorý síce vedel, čo má robiť, no nerobil to... V mene Pána, surge et ambula! (Sk 3, 6), vstaň a choď.

A iný, ktorý bol už mŕtvy, rozkladal sa a zapáchal; tu zrazu ako pri zázračnom vzkriesení syna naimskej vdovy začul Boží hlas: “Mládenec, hovorím ti, vstaň!” (Lk 7, 14). Budeme robiť zázraky tak, ako ich robil Kristus a ako ich robili prví apoštoli. Možno i v tebe i vo mne sa uskutočnili také zázraky: možno sme boli slepí, alebo hluchí či ochrnutí, možno sme už zapáchali ako mŕtvoly a Pánovo slovo nás pozdvihlo z našej ochablosti. Keď budeme milovať Krista a keď ho budeme úprimne nasledovať, keď nebudeme hľadať len samých seba ale iba jeho, budeme v jeho mene môcť dávať zadarmo druhým to, čo sme i my sami zadarmo dostali.

Predchádzajúce Zobraziť kapitolu Nasledujúce