Josemaría Escrivá Obras
258

Keď budeme v duchovnom zmysle rozjímať nad textom sv. Pavla, pochopíme, že nemáme inú možnosť ako pracovať v službe všetkým dušiam. Čokoľvek iného by bolo sebectvom. Ak sa s pokorou zamyslíme nad svojím životom, jasne uvidíme, že Pán nám okrem milosti viery dal aj isté nadanie a určité dobré vlastnosti. Nikto z nás nie je nikoho kópiou: Náš Otec nás stvoril po jednom a medzi svoje deti rozdelil množstvo rozličných dobier. Toto nadanie a kvality máme dať do služieb všetkým a Božie dary použiť ako nástroje, ktoré pomôžu ostatným nájsť Krista.

Nemyslite si, že dané úsilie je len akousi ozdobou okrášľujúcou náš kresťanský život. Ak sa kvas nepoužíva, splesnie. Hoci sa môže stratiť v ceste, ktoré nakyprí, rovnako môže zmiznúť pri stavbe pomníka neužitočnosti a sebectvu. Nerobíme Bohu láskavosť, keď ho dávame poznať aj iným: “veď ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť; to je moja povinnosť — z Kristovho príkazu — a beda mi, keby som evanjelium nehlásal” (1 Kor 9, 16).

Predchádzajúce Zobraziť kapitolu Nasledujúce