Josemaría Escrivá Obras
257

Kvas a cesto

Chceme nasledovať Pána a šíriť jeho učenie. Z ľudského hľadiska je však pochopiteľné, že sa pýtame: Ale čo sme my pre toľkých ľudí? Hoci sú nás milióny, v porovnaní s počtom obyvateľstva na zemi je to málo. Preto by sme sa mali vidieť ako malé množstvo kvasu, pripravené a ochotné konať dobro pre celé ľudstvo, pripomínajúc si apoštolove slová: trocha kvasu prekvasí celé cesto (1 Kor 5, 6) a premení ho. Potrebujeme sa naučiť byť touto substanciou, týmto kvasom, aby sme pretvorili a zmenili svet.

Vari je kvas z prirodzenosti lepší ako cesto? Nie. Ibaže kvas je prostriedkom, ktorý spôsobí, že sa cesto vypracuje a stane sa z neho zdravý a jedlý pokrm. Aspoň v hrubých rysoch sa pozrime, ako taký kvas pôsobí pri príprave chleba; základného, prostého pokrmu, dostupného pre všetkých. Na mnohých miestach — možno ste pritom niekedy boli — je pečenie chleba skutočným obradom a jeho výsledkom je vynikajúci, chutný výrobok, na ktorý je radosť pozrieť.

Najskôr sa vyberie dobrá múka, prvotriednej kvality, ak je to možné. V drevenej kadi sa zarobí cesto, ktoré sa následne premieša s kvasom; to vyžaduje dlhú a trpezlivú prácu. Potom sa nechá odstáť, aby kvas mohol dokončiť svoju úlohu a cesto nakyslo.

Medzitým už v peci horí oheň, udržiavaný prikladaným drevom. Cesto vložené do tepla ohňa sa mení na jemný, kyprý, veľmi chutný chlieb. Tento výsledok by sa nedal dosiahnuť bez pôsobenia kvasu — hoci len malého množstva — ktorý sa zmiešal s ostatnými prísadami a vlastne zanikol; potom, čo vykonal svoju nepozorovanú, no účinnú prácu.

Predchádzajúce Zobraziť kapitolu Nasledujúce