Josemaría Escrivá Obras
222

Raz, zamiešaný medzi davom, jeden zo znalcov zákona, ktorí už nedokázali rozlíšiť učenie zjavené Mojžišovi od toho ich, zamotaného sterilnými kazuistikami, položil Pánovi otázku. Ježiš otvára ústa a rozvážne, presvedčivo učiteľovi zákona odpovedá: “Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci” (Mt 22, 37—40).

Pozrite sa teraz na Majstra, ako v dôvernom spoločenstve Večeradla hovorí so svojimi apoštolmi. Blíži sa hodina jeho utrpenia a Kristovo srdce v prítomnosti svojich milovaných vzplanie neopísateľným plameňom: “Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať” (Jn 13, 34—35).

Aby ste sa mohli priblížiť k Pánovi prostredníctvom Svätého Evanjelia, potom vám odporúčam usilovať sa vžiť do danej scény tak, že v nej budete ako ďalšia zúčastnená osoba. A tak — viem to od mnohých ľudí, ktorí to takisto robia — sa zamyslíte ako Mária, dychtivo načúvajúca Ježišovým slovám, alebo sa ako Marta úprimne a od srdca odvážite zveriť Kristovi so svojimi starosťami, dokonca i s tými najbanálnejšími (Porov. Lk 10, 39—40).

Predchádzajúce Zobraziť kapitolu Nasledujúce