Josemaría Escrivá Obras
206

A teraz, v Božej prítomnosti — aká povzbudivá je Ježišova skutočná blízkosť vo Svätostánku! — budeme rozjímať o tom nádhernom Božom dare, ktorým je nádej — nádej napĺňajúca naše duše radosťou; spe gaudentes (Rim 12, 12), radujme sa, pretože ak budeme verní, čaká nás nekonečná Láska.

Nikdy nesmieme zabúdať, že pre človeka — pre každého jedného z nás — existujú iba dva spôsoby, ako môže prežiť svoj život na zemi: buď budeme žiť životom Božím a bojovať o to, aby sme sa páčili Bohu, alebo budeme žiť životom živočíšnym, viac či menej presvetleným ľudskosťou, ak sa o Boha nedbá. Nikdy som neprikladal veľkú váhu ľuďom veľmi dobrým, dalo by sa povedať, že takmer svätým, ktorí stavali na obdiv fakt, že sú neveriaci. Mám ich vskutku nesmierne rád, rovnako ako všetkých ľudí, mojich bratov, obdivujem ich dobrú vôľu, ktorá sa v určitých aspektoch môže ukázať až hrdinskou; no v podstate mi ich je ľúto, pretože im chýba Božie svetlo, teplo a neopísateľná radosť prameniaca z kresťanskej nádeje; a to je obrovské nešťastie.

Úprimný a poctivý kresťan žijúci v súlade so svojou vierou nekoná inak, než obrátený tvárou k Bohu, s nadprirodzeným pohľadom; pracuje na tomto svete, ktorý tak vášnivo miluje a je úplne zaujatý pozemskými starosťami, no zároveň má svoj zrak neustále pozdvihnutý k nebu. Potvrdzuje nám to i sv. Pavol: quae sursum sunt quaerite; hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi! Veď ste zomreli skrze krst pre veci tohto sveta — a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu” (Kol 3, 1—3).

Predchádzajúce Zobraziť kapitolu Nasledujúce