Josemaría Escrivá Obras
177

Lebo to je Božia vôľa, vaše posvätenie... aby každý z vás vedel mať svoju nádobu vo svätosti a v úcte, nie v náruživej žiadostivosti ako pohania, ktorí nepoznajú Boha” (1 Sol 4, 3—5). Patríme úplne Bohu, telom aj dušou, mäsom a krvou, zmyslami i schopnosťami. Vzývajme ho preto s dôverou: Ježišu, chráň naše srdce! Nech je veľké, silné a nežné, citlivé a jemné, prekypujúce láskou, pre Teba a pre službu všetkým dušiam.

Naše telo je sväté, je to chrám Boží, vraví sv. Pavol. Toto apoštolovo zvolanie mi pripomína všeobecnú výzvu k svätosti, s ktorou sa Pán obracia na ľudí: estote vos perfecti sicut et Pater vester caelestis perfectus est vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec (Mt 5, 48). Všetkých, všetkých bez akýchkoľvek rozdielov Pán žiada, aby odpovedali na jeho milosť; od každého jedného v súlade s našou osobnou situáciou vyžaduje cnosti vlastné každému Božiemu dieťaťu.

Preto, keď vám teraz pripomínam, že kresťan má zachovávať dokonalú čistotu, obraciam sa na všetkých: na slobodných, ktorí by mali žiť v úplnej zdržanlivosti; a na tých, čo žijú v manželstve a v čistote plnia povinnosti svojho stavu.

Ak budeme mať Božieho ducha, čistota pre nás nebude žiadnym ťaživým a pokorujúcim bremenom. Naopak, je radostným potvrdením toho, že láska, sebaovládanie a premáhanie sa nepochádzajú z tela ani z pudov, ale že vychádzajú z vôle, zvlášť ak je táto vôľa v zhode s vôľou Pána. Aby sme žili čisto, a nie iba zdržanlivo a počestne, musíme vášne podriadiť rozumu, avšak z vyššej pohnútky, z lásky.

Túto cnosť často prirovnávam ku krídlam, ktoré nám umožňujú prinášať Božie prikázania a učenie do každého prostredia na tejto zemi bez obáv, že sa nejako pošpiníme. Krídla — aj u vznešených vtákov, ktoré vzlietnu až nad oblaky — sú ťažké, veľmi ťažké. No bez nich by sa nedalo lietať. Pamätajte si to dobre a rozhodnite sa byť pevnými, až na vás doľahne pokušenie, šepkajúce, že čistota je neznesiteľným bremenom. Hlavu hore! Smerujte hore, až k slnku, prenasledujúc Lásku.

Predchádzajúce Zobraziť kapitolu Nasledujúce