Josemaría Escrivá Obras
152

Nie je žiadnym tajomstvom, že za tie roky ku mne prichádzali ľudia a skrúšení bolesťou sa mi zverovali: Otče, neviem, čo sa to so mnou deje, cítim sa taký unavený a chladný; moja zbožnosť, predtým taká spoľahlivá a priama, mi pripadá ako nejaká komédia... A tak všetkým, čo sa nachádzajú v rovnakej situácii, i vám, čo ste tu, odpovedám: Komédia? To je ono! Pán sa s nami predsa hrá ako otec so svojimi deťmi.

Vo Svätom písme sa dočítame: ludens in orbe terrarum (Prís 8, 31), že Pán sa hrá na okruhu jeho zeme. No Boh nás neopúšťa, pretože ihneď dodáva: deliciae meae esse cum filiis hominum (Tamže), moja rozkoš je byť medzi synmi ľudskými. Pán sa s nami hrá! A keď nás napadne, že hráme komédiu, lebo sa cítime byť chladní a ľahostajní, keď budeme znechutení a bez vôle, keď nám padne zaťažko plniť si svoje povinnosti a v duchovnom živote dosahovať, čo sme si predsavzali, potom nastal ten pravý čas na to, aby sme si spomenuli, že Boh sa s nami hrá a čaká, že budeme vedieť odvážne predviesť našu komédiu.

Nevadí mi zveriť sa vám, že Pán mi príležitostne preukázal mnoho milostí, ale obyčajne robím všetko nasilu. Nedodržujem svoj životný plán preto, lebo sa mi to páči, ale preto, že tak musím robiť; z lásky. Ale otče, vari sa s Bohom môže hrať komédia? Nie je to pretvárka? Ostaň pokojný: nastal pre teba čas, keď môžeš účinkovať v ľudskej komédii s Božským divákom. Vytrvaj, pretože Otec i Syn i Duch Svätý tvoju komédiu pozorne sledujú, všetko rob z lásky k Bohu, aby si ho potešil, aj keď ti to padne zaťažko.

Aké nádherné je byť Božím komediantom! Aké nádherné je hrať komédiu z lásky, obetavo, bez žiadneho osobného uspokojenia, len aby sme sa zapáčili nášmu Otcovi Bohu, ktorý sa s nami hrá! Postav sa Pánovi tvárou v tvár a zver sa mu: vôbec nemám žiadnu chuť to robiť, no obetujem ti to. A vlož do tej práce srdce, aj keď si myslíš, že je to len komédia. Požehnaná komédia! Uisťujem ťa, že nejde o pretvárku, pretože pokrytci potrebujú pre svoje predstavenie publikum. Naopak, divákmi v našej komédii — dovoľ, aby som ti to zopakoval — sú Otec, Syn a Duch Svätý, Najsvätejšia Panna, svätý Jozef a všetci anjeli a svätí v nebi. Náš duchovný život neskrýva iné predstavenia než je toto: je to Kristus, ktorý je tu prítomný quasi in oculto (Porov. Jn 7, 10).

Predchádzajúce Zobraziť kapitolu Nasledujúce