Josemaría Escrivá Obras
144

Príklad Ježiša Krista

Quasi modo geniti infantes...
Veľmi rád všade šírim tento spôsob myslenia malých Božích detí, skrze ktorý si budeme vedieť vychutnať slová liturgie dnešnej Svätej omše: “veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet” (1 Jn 5, 4), prekonáva prekážky, víťazí vo veľkom boji za mier medzi ľuďmi i v spoločnosti.

Naša múdrosť a sila spočívajú práve v presvedčení o vlastnej malosti, o tom, že pred Bohom sme ničím; avšak je to On, kto nás povzbudzuje, aby sme konali s pevnou dôverou a ohlasovali Ježiša Krista, jeho Jednorodeného Syna, aj napriek všetkým svojim chybám a osobnej úbohosti; vždy keď popri slabosti nebude chýbať boj o ich prekonávanie.

Často ste ma počuli opakovať túto radu z Písma svätého: discite benefacere (Iz 1, 17), lebo je isté, že sa máme sami naučiť konať dobro a potom to učiť aj druhých. Musíme však začať sami od seba, snažiť sa zistiť, po akom dobre by sme mali túžiť — my sami, pre každého z našich priateľov, pre všetkých ľudí. Nepoznám lepší spôsob, ako uvažovať o Božej veľkosti, než naučiť sa slúžiť, vychádzajúc pritom z nevýslovného a zároveň jednoduchého hľadiska, že On je náš Otec a my sme jeho deti.

Predchádzajúce Zobraziť kapitolu Nasledujúce