Josemaría Escrivá Obras
Prvýkrát publikovaná v roku 1977 sa táto kniha stáva prvým dielom vydaným po smrti svätého Josemaríu. Zahŕňa 18 homílií z rokov 1941 až 1968. Jej cieľom je pomáhať žiť priateľstvo "čitateľa blízko Boha" za pomoci množstva ľudských a nadprirodzených cností.

Sú to kázne, v ktorých autor berie kresťanské cnosti ako hlavnú niť svojho synovského rozhovoru s Bohom. Doteraz bolo publikovaných 400.000 kópií knihy. K dispozícii sú verzie v 13 jazykoch. Pri prezentácii knihy, Mons. Álvaro del Portillo poukazuje na to, že tieto kázania "obsahujú živú doktrínu, kde je hĺbka teológa spojená s obrazom dobrého pastiera duší."

"V tomto druhom vydaní homílií - pokračuje Mons. Álvaro del Portillo - sú zozbierané niektoré texty, ktoré boli publikované ešte počas života Mons. Escrivú de Balaguer a ďalšie z mnohých, ktoré boli publikované až neskôr, pretože pracoval bez náhlenia sa ale sústavne. "

"Týchto osemnásť kázní objasňunje základné ľudské a kresťanské čnosti, pre tých, ktorí chcú zblízka kráčať po stopách Krista. (...). Pre Mons. Escrivú de Balaguer, slovo rozhovor s Bohom znamená –modlitba – zatiaľ čo stále zostáva intímnym rozhovorom spolu s obavami aj nádejou tých, ktorí počúvajú. Preto sú tieto kázne katechézou náuky a kresťanského života, kde sa nielen hovorí o Bohu ale aj hovorí s Bohom: možno práve toto je tajomstvom jeho veľkej sily v komunikácií, pretože sa vždy vzťahuje na lásku, hľadieť na Boha, bez nutnosti odpočinku alebo únavy. "

"Spolu s jednoduchosťou v týchto spisoch stále zdôrazňuje kontrabod vášnivej pretekajúcej lásky. Cesta k svätosti, ktorú nám ukazuje Mons. Escrivá de Balaguer, je spojená s hlbokým rešpektom k slobode. Zakladateľ Opus Dei sa obracia k slovám svätého Augustína, keď hovorí, že Boh "usúdil, že jeho služobníci slúžia lepšie, keď slúžili slobodne."