Josemaría Escrivá Obras
• Ľudská slabosť
Kapitola 3 Čas je poklad
   > Bod 50
Kapitola 6 Pokora
   > Bod 94
   > Bod 95
   > Bod 107
Kapitola 10 Žiť tvárou k Bohu a k ľuďom
   > Bod 162
   > Bod 163
   > Bod 164
Kapitola 11 Lebo oni uvidia Boha
   > Bod 187
   > Bod 188
   > Bod 189
Kapitola 12 Život viery
   > Bod 201
Kapitola 13 Kresťanská nádej
   > Bod 212
   > Bod 213
   > Bod 214
   > Bod 215
   > Bod 218
Kapitola 14 So silou lásky
   > Bod 233
   > Bod 236
   > Bod 237
Kapitola 15 Život modlitby
   > Bod 253
Kapitola 17 Matka Božia a Matka naša
   > Bod 276
   > Bod 280
   > Bod 292