Josemaría Escrivá Obras
• Oddanosť Bohu
Kapitola 3 Čas je poklad
   > Bod 53
Kapitola 7 Odpútanosť
   > Bod 116
   > Bod 117
Kapitola 9 Ako poznávať Boha
   > Bod 143
   > Bod 144
   > Bod 153
Kapitola 10 Žiť tvárou k Bohu a k ľuďom
   > Bod 167
   > Bod 168
   > Bod 169
Kapitola 11 Lebo oni uvidia Boha
   > Bod 187
Kapitola 13 Kresťanská nádej
   > Bod 214
   > Bod 215
   > Bod 218
   > Bod 220
Kapitola 18 Cesta k svätosti
   > Bod 311