Josemaría Escrivá Obras
• Božia vôľa
Kapitola 1 Veľkosť obyčajného života
   > Bod 12
Kapitola 2 Sloboda, Boží dar
   > Bod 26
   > Bod 27
Kapitola 3 Čas je poklad
   > Bod 53
Kapitola 5 Prirodzené ľudské cnosti
   > Bod 86
   > Bod 93
Kapitola 9 Ako poznávať Boha
   > Bod 153
Kapitola 10 Žiť tvárou k Bohu a k ľuďom
   > Bod 167
Kapitola 12 Život viery
   > Bod 198
Kapitola 15 Život modlitby
   > Bod 243
Kapitola 16 Aby boli všetci ľudia spasení
   > Bod 268
Kapitola 17 Matka Božia a Matka naša
   > Bod 293
Kapitola 18 Cesta k svätosti
   > Bod 294
   > Bod 311